ทริปใกล้เคียง 'นครพนม'

ท่องเที่ยว 'อำเภอนาหว้า'

: 1495วัดพระธาตุประสิทธิ์

วัดพระธาตุประสิทธิ์

เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า

3428
ทริปของคุณ