พระธาตุประจำวันเกิด นครพนม

453
พระธาตุประจำวันเกิด นครพนม ไหว์พระธาตุประจำปีเกิด กันแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ทางจังหวัดนครพนม มีพระธาตุอยุ่มากมายกระจายอยู่ทั่วทังจังหวัด ใครที่มีความเชื่อ เสริมสิริมงคล ศรัทธาอินทรีย์ อันเป็นบาทฐาน สติ สมาธี ปัญญา แอด มี
พระธาตุประจำวันเกิด จ.นครพนม มาแนะนำ
วัดพระธาตุพนม องค์พระธาตุพนมประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม คือ พระธาตุประจำวันเกิด "วันอาทิตย์" และเป็นพระธาตุประจำปีเกิด "ปีวอก" ใครได้มานมัสการครบ 7 ครั้ง ถือว่าเป็น "ลูกพระธาตุ" และผู้ที่ได้มากราบสักการะจะได้รับอานิสงส์ มีบุญบารมี และมีผู้คนให้ความเคารพนับถือ

ตามตำนานกล่าวว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า 2,300 ปี ผู้ที่สร้าง คือ พระ มหากัสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระธาตุนี้คือ ท้ายพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสน เมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนม เดิม)...
ดูเพิ่มเติม
พระธาตุเรณูนคร ที่วัดพระธาตุเรณู อ.เรณุนคร จำลององค์พระธาตุมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่ขนาดเล็กกว่า คือ พระธาตุประจำวันเกิด "วันจันทร์" ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส มีเสน่ห์เป็นที่รัก และได้รับการช่วยเหลือเมื่อยามตกทุกข์ด้วย

องค์พระธาตุ มีลักษณะภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกฤธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดพระธาตุเรณูนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณู...
ดูเพิ่มเติม
พระธาตุศรีคุณ ที่วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก พระธาตุประจำวันเกิด "วันอังคาร" ใครที่ได้มากราบไหว้ จะมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรีทีวคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็ง ประสบแต่ความสำเร็จและมีชัยชนะในชีวิต

ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2340 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2486-2490 มีลักษณะส่วนบนคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคูณ อำเภอนาแก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมประมาณ 39 กิโลเมตร...
ดูเพิ่มเติม
พระธาตุมหาชัย ที่วัดธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก คือพระธาตุประจำวันเกิด "วันพุธ กลางวัน" ใครทีได้มานมัสการ จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต และหน้าที่การงานก้าวหน้า สมดังประสงค์ วาจาดี เป็นนักประสานสิบทิศ ค้าขายคล่องดี มีกำไร

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้...
ดูเพิ่มเติม
วัดมรุกขนคร ที่วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม คือพระธาตุประจำวันเกิด "วันพุธ กลางคืน" ใครที่ได้มานมัสการ จะได้รับอานิสงส์ผลให้สัมฤทธิผล ก้าวหน้าในการงานและการค้า มีโชคลาภ ความเจริญสุขสวัสดิ์ เป็นที่รักของคนรอบข้าง

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุมรุกขนคร รูปทรงสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ถือว่าเป็นวัดและโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม สำหรับฝึกอบรมจริยธรรม และเป็นศูนย์พัฒนาจิตให้กับเยาวชน ตลอดจนอบรมข้าราชการทั้งในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง สถานที่สำคัญพระธาตุมรุ...
ดูเพิ่มเติม
พระธาตุประสิทธิ์ ที่วัดธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า คือพระธาตุประจำวันเกิด "วันพฤหัสบดี" ใครที่ได้มาไหว้ จะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้รอบรู้เรื่องราวต่างๆ รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น จะทำการสิ่งใดก็พบแต่ความสำเร็จ

ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 98 กม. เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องที่ใกล้เคียงเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ...
ดูเพิ่มเติม
พระธาตุท่าอุเทน ที่วันท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน คือ พรธาตุประจำวันเกิด "วันศุกร์" ใครที่ได้มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ขีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญของชาวนครพนมอีกแห่งหนึ่ง องค์พระธาตุมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพม่า พระธาตุท่าอุเทนเป็นพระธาตุประจำวันศุกร์
พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม สูง 33 วา จำลองแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า เรือนธาตุมีสองชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป แต่ละชั้นมีซุ้มประตูหลอกทั้งสี่ทิศ เหนือซุ้มประตูมีทับหลังเป็นปูนปั้นลายดอกบัวบาน รูปบุคคล...
ดูเพิ่มเติม
พรธาตุนคร ที่วัดมหาธาตุ อ.เมือง คือพระธาตุประจำวันเกิด "วันเสาร์" ใครที่ได้มานมัสการ จะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบารมี มีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

วัดมหาธาตุตั้งอยู่ริมฝั่งโขงภายในตัวอำเภอเมืองนครพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๑๕๐ พร้อมๆกับการสร้างเมืองนครพนมโดยพระมหาอำมาตย์ป้อม แม่ทัพใหญ่จากเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้ควบคุมการสร้าง สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระธาตุนคร ลักษณะขององค์พระธาตุมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงประมาณ๒๔เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของชาวนครพนม นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถเก่าแก่สถาปัตยกรรมพื...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง