ทริปใกล้เคียง 'สุพรรณบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอศรีประจันต์'

: 2677หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

“บ้านควาย – สุพรรณบุรี” ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมซื่งเป็นมรดกของประเทศไทย นอกจากนี้โครงการบ้านควายยังสนองนโยบายของรัฐโดยการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาศให้แก่ชุมชน และชุมชนใกล้เคียงในการทำมาหากินและประกอบอาชีพเพื่อยังชีพอย่างพอเพียง

5091
วัดบ้านกร่าง

วัดบ้านกร่าง

วัดบ้านกร่าง ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ในวัดกรุพระขุนแผนอันลือลั่น  

4479
ตลาดเก่าศรีประจันต์

ตลาดเก่าศรีประจันต์

ตลาดเก่าศรีประจันต์ ชมบ้านไม้เก่าในตลาดโบราณ   

1086
ทริปของคุณ