ทริปใกล้เคียง 'ปราจีนบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอศรีมหาโพธิ'

: 2585อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์

อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์

อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์ เป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จประพาสปราจีนบุรี

5264
ทริปของคุณ