ทริปใกล้เคียง 'เฮียวโงะ'

ท่องเที่ยว 'ฮิเมะจิ'

: 2448พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองฮิเมจิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองฮิเมจิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองฮิเมจิ(Himeji City Museum of Art) พิพิธภัณฑ์อิฐแดงและงานศิลปะ คลังสินค้ากองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในอดีต

687
สวนสัตว์เมืองฮิเมจิ

สวนสัตว์เมืองฮิเมจิ

สวนสัตว์เมืองฮิเมจิ(Himeji City Zoo) สวนฮิเมจิในฮอนมาจิ เมืองฮิเมจิ ที่มีสัตว์น่ารักๆมากมายกว่า มีสัตว์ประมาณ 30 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 150 ชนิดขึ้นไป

611
สวนโคโคเอน

สวนโคโคเอน

สวนโคโคเอน (Kokoen Garden) สวนขนาดใหญ่ที่ภายในแบ่งออกเป็นอีก 9 สวนย่อย แต่ละพื้นที่จะมีการวางแนวคิดแตกต่างกันไปแต่ยังคงไว้ซุ่งเสน่ห์ความงามของสวนญี่ปุ่นสมัยเอโดะแท้ ๆ

508
ทริปของคุณ