ทริปใกล้เคียง 'เพชรบูรณ์'

ที่พัก 'เพชรบูรณ์'

เลือก : อำเภอ
: 1862


อำเภอเขาค้อ
ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท

ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท

โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท Imperial Phukaew Hill Resort

5506
เขาค้อคันทรี่โฮม

เขาค้อคันทรี่โฮม

เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเขาน้อยใหญ่ของทิวเขา เพชรบูรณ์ซึ่งมีพื้นที่ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีภูเขาที่สำคัญคือเขาค้อ มียอดสูงประมาณ 1,174 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เหตุผลที่เรียกว่า เขาค้อ คือ สภาพในพื้นที่ จะมีต้นค้อขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่น ลักษณะป่าในเขตเขาค้อจะเป็นป่าจำพวกป่าเต็งรัง ป่าไม้ผลัดใบ ป่าสน และสนสามใบ ฯลฯ ลักษณะอากาศบนเขาค้อจะเย็นตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นจัด แก่งบางระจัน แก่งบางระจัน เป็นแก่งหินยาวประมาณ 300 เมตร ที่อยู่ บริเวณลำน้ำเข็กตัดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อยู่ใน ท้องที่ของ ถ. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย บริเวณแก่งพบหอยก้นตัด รวมทั้งผีเสื้อที่หายาก เช่น ผีเสื้อหางติ่ง ปารีส ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ ผีเสื้อตาลหางแหลม นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งอาศัยของแมงกะพรุนน้ำจืด ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย จะพบช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี ติดต่อสอบถามได้ที่ ชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา โทร. 0 1046 2166, 0 4813 7638 ไร่บีเอ็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภอ เขาค้อ เนื่องจากมีภูมิประเทศสวยงานร่มรื่น มีอากาศหนาวเย็น ตลอดปีจึงเหมาะสำหรับปลูกพรรณไม้เมืองหนาวทั้งไม้ดอก ไม้ผล และผักปลอดสารพิษที่ผลิตสดๆ จำหน่ายตลอดปี เป็นแหล่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ด้านเกษตรกรรม ชมแปลงสาธิตพืชผักในไร่และเลือกซื้อเป็นของฝาก พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า หมู่ที่1 ตำบลสะเดาะพง เป็นจุดสูงสุด ของเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ พักแรม ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมงานในโครงการพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จังหวัดใกล้เคียง พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บริเวณบนยอดเขาค้อติดกับสำนักสงฆ์วิชมัยบุญญาราม ที่ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นสถาปัตยกรรมสมัย สุโขทัยและรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ทั้ง 4 ทิศ ทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ซึ่งเป็น พระประจำ พระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่9 ทิศใต้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง ทิศตะวันออก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลก ทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร องค์พระบรมสารีริกธาตุ มีความสูง 69 หลา เพื่อเป็นนิมิตหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุ ครบ 69 พรรษา อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหารตำรวจและ พลเรือนที่พลีชีพในการสู้รบกับผู้นิยมสัทธิคอมมิวนิสต์ในพื้นที่รอยต่อ สามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย มีความสูง จากแท่นบูชาถึงยอดรวม 24 เมตร ซึ่งหมายถึงปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นปีที่เปิดยุทธการรบครั้งใหญ่ รอบบริเวณตกแต่งด้วย พรรรไม้ดอกสวยงาม ด้านตรงข้ามอนุสรณ์คือที่ตั้งฐานกรุงเทพเป็นเขาเตี้ยๆ จัดเป็ฯซุ้มนั่งพักผ่อนตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ขนาดเล็กสวยงามจุดนี้จะเห็นทัศนียภาพรอบบริเวณสวยงามมาก น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกขนาดกลางมีน้ำไหลตลอดปี มีลานกว้างสำหรับเล่นน้ำ ในอดีตบริเวณน้ำตกเคยเป็นแหล่งผลิตและสะสมเสบียงอาหารของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีครกกระเดื่องพลังน้ำ และบ้านพักอยู่บริเวณเชิงไม้ ครกกระเดื่องสร้างขึ้นโดยอาศัยพลังน้ำตกใส่กังหันหมุนทำให้สากไม้กระดกตำข้าวเปลือกได้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแม่น้ำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 789,000 ไร่ หรือประมาณ 1,262.55 ตารางกิโลเมตร สภาพป่าประกอบด้วยป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้าขึ้นสลับกันเป็น ชั้นๆ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ช้าง เสือ เก้ง กวาง ลิง ค่าง หมูป่า กระต่าย กระรอก และนกนานาชนิด หมู่บ้านทับเบิก อยู่ที่ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มเก่า 40 กม. โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 97 กม. มีความสูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,788 เมตร และเป็นจุด สูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวเพชรบูรณ์เรียกว่า "ภูทับเบิก" มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีทัศนียภาพที่สวยงาม ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกตัดกับยอดภู สูงต่ำ งดงามมาก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถชมไร่กะหล่ำปลีที่ชาวบ้านปลูกไว้อย่างสวยงาม อยู่ระดับตามเชิงเขา นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 5674 8650 1 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีเนื้อที่ประมาณ 966 ตาราง กิโลเมตร หรือ 603,705 ไร่ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ภูด่างอีป้อง (ภูผาจิต) สูงประมาณ 1271 เมตร จากระดับน้ำทะเล ป่าน้ำหนาวเป็นป่าผืนใหญ่ติดต่อกัน ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง สลับกับทุ่งหญ้า และป่าดงดิบ ดังนั้นจึงมีสัตว์อาศัยชุกชุม

5155
พิโนลาเต้ คาเฟ่

พิโนลาเต้ คาเฟ่

อากาศสดชื่นแสนสบาย ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงามพร้อมกับรับประทานอาหารเช้าและขนมหวานรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อยมากมาย ตั้งแต่ 07.00-18.30 ได้ทุกวัน 

4180
ปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท

ปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท

โปรแกรมการท่องเที่ยว 1(โปรแกรมเที่ยวเป็นเพียงการแนะนำการจัดตารางท่องเที่ยว ทางรีสอร์ท ไม่ได้รับจัดนำเที่ยว) • ออกจากกรุงเทพฯ แต่เช้าตรู่ • เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (อาจเก็บไว้เที่ยวขากลับ) • เที่ยววัดช้างเผือก สักการะหลวงพ่อทบเป็นสิริมงคล (อาจเก็บไว้เที่ยวขากลับ) • แวะทานอาหารที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ (ช่วงเวลาประมาณ 12.00 13.00 น.) • เดินทางไป อ.เขาค้อ ขึ้นทางสามแยกนางั่วตามทางหลวงสาย 2258 ผ่าน เนินมหัศจรรย์ => สามแยกสะเดาะพง ต่อไปขึ้นพระตำหนักเขาค้อ ย้อนกลับมาตามทางหลวงสาย 2196 แวะ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ => ฐานอิทธิ => อนุสรณ์สถานเขาค้อ => ชมวิวอ่างเก็บน้ำรัตนัย ทางหลวงสาย 2196 (กม.ที่ 21) ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลหมอกตอนเช้าสวยที่สุด => แวะสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ฯ • เดินทางเข้าสู่ที่พักปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท • พักผ่อน และรับประทานอาหารเย็น ...................................... • วันต่อมา ถ้ามีโอกาสตื่นแต่เช้ามาดูทะเลหมอก ที่จุดชมวิว (อ่างเก็บน้ำรัตนัย) ทางหลวงสาย 2196 (กม.ที่ 21) ช่วงเวลาประมาณ 06.00 07.00 น. หรือ รับประทานอาหารเช้าที่ ปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ต • เที่ยวตามเส้นทางผ่าน เส้นอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวงฯ หนองแม่นา สถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ อ่างเก็บน้ำรัตนัย น้ำตกศรีดิษฐ์ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บ้านหนองแม่นา ชมแก่งบางระจัน ที่มีแมงกะพรุนน้ำจืด (Freshwater Jellyfish) ที่พบในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 5 ของโลก หลังจากที่พบที่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ และญี่ปุ่น สายพันธุ์ที่พบคือ Crasapedacusta Sowerbyi แมงกระพรุนจะปรากฏตัวตั้งแต่เวลา 10.00 16.00 น. • ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พักปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท แวะซื้อของที่ระลึก และสินค้าเกษตรได้ที่ไร่ บีเอ็น ................................................. • เดินทางกลับ ตามความสะดวก โดยสามารถแวะซื้อของที่ระลึกได้หลายที่ และแวะเที่ยวสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ แวะไหว้ พ่อขุนผาเมือง ที่สี่แยกพ่อขุนผาเมือง เดินทางกลับตามทางหลวงสาย 21 แวะซื้อของฝากได้ที่ไร่กำนันจุล => แวะสักการะหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก จากทางหลวงสาย 21 กม.ที่ 198 เลี้ยวซ้ายไปอีก 1 กม. => รับประทานอาหารเที่ยง ไก่ย่างวิเชียรที่อำเภอวิเชียรบุรี =>และแวะเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จากทางหลวงสาย 21 กม.ที่ 102 เลี้ยวซ้ายไปอีก 9 กม. ................................................. โปรแกรมที่ 2 วันที่ 2 ของการเดินทาง • แต่เช้า เดินทางต่อไปยัง อช.ภูหินร่องกล้า จากสามแยกแคมป์สนเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงสาย 12 ถึงเข้าทางสามแยกบ้านแยงเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงสาย 2013 และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 2331อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ช่วงนี้ระยะทางประมาณ 110 120 กม. ถนนสภาพดี 2 ช่องทางสวนกัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ครึ่ง ถึง อช.ภูหินร่องกล้า เที่ยวชม ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชูธง และสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทาง เที่ยวจนถึงเวลาประมาณ 15.00 15.30 น. • เดินทางต่อ ไปยังภูทับเบิก ตามทางหลวงสาย 2331 สัมผัสความหนาวบนยอดภูที่สูงที่สุดของจังหวัด เพชรบูรณ์ ที่ระดับความสูงกว่า น้ำทะเลปานกลาง 1,768 เมตร ชมแปลงกะหล่ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมพระอาทิตย์ตกได้ที่นี่ • เดินทางลงจากภูทับเบิกด้าน อ.หล่มเก่า ทางหลวงหมายเลข 2331(ต่อจากเดิม ก่อนแวะเข้าภูทับเบิก) เส้นทางเป็นวงกลม เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2372 และเลี้ยวขวาอีกที เข้าทางหลวงหมายเลข 12 เพื่อกลับเข้าสู่ที่พัก ปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท (ตามแผนที่ เดินทางสะดวก แต่เขาค่อนข้างชัน) • พักผ่อน และรับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท

3845
บ้านไม้ระเบียงภู เขาค้อรีสอร์ท

บ้านไม้ระเบียงภู เขาค้อรีสอร์ท

บริการบ้านพัก & กางเต้นท์ พร้อมอาหาร อบรม, ประชุม, สัมมนา

3818
นิยมซิตี้ฮิลล์ รีสอร์ท

นิยมซิตี้ฮิลล์ รีสอร์ท

นิยมซิ ตี้ฮิลล์รีสอร์ท บ้านไม้สไตย์ลานนา บาหลี เชิญสัมผัสธรรมชาติของขุนเขาผาซ่อนแก้วของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กับมิตรภาพ ร้อยยิ้ม และความประทับใจในวันพักผ่อนของคุณที่นิยมซิตี้ฮิลล์รีสอร์ท ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ,พาย เรือท่องป่าตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด, Adventure

3773
บ้านนายต๋อย รีสอร์ท

บ้านนายต๋อย รีสอร์ท

บ้านพัก บรรยากาศดีๆ

3610
เดอะ เนเชอรัล เยิร์ท รีสอร์ท

เดอะ เนเชอรัล เยิร์ท รีสอร์ท

เดอะ เนเชอรัล เยิร์ท รีสอร์ท (The Natural Yurt Resort)

3605
ในสายหมอก บูติก รีสอร์ท

ในสายหมอก บูติก รีสอร์ท

ราคา 1,000 - 5,500 บาท เต๊นท์บริการหลายขนาดตั้งแต่ 2-7 ท่าน นำเต๊นท์มาเอง ท่านละ 250 บาท (พร้อมอาหารเช้า) สิ่งอำนวยความสะดวก  ทีวี, ตู้เย็น, น้ำอุ่น, พัดลม (เครื่องเล่น DVD เฉพาะบ้านอิงหมอก)

3245
ภูพ่อบท

ภูพ่อบท

แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก สวนดอกไม้งามนานาชนิดที่หอสมุดนานาชาติ ชมอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ชมพิพิธภัณฑ์ยุทธโธปกรณ์จากสงครามสมรภูมิรบที่ยอดเขาค้อ เยี่ยมชมพระตำหนักเขาย่า น้ำตกศรีดิษฐ์ ชมโรงสีข้าวกังหันน้ำของ ผกค. สวนสัตว์เปิดเขาค้อ ชมจามรีจากเนปาล พิพิธภัณฑ์ชาวม้ง ที่นี่มีรถบริการนำเที่ยวพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทางให้บริการนำเที่ยวเพียงวันละ 900 บาท

3096
เมทนีดล รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง

เมทนีดล รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง

เมทนีดล รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง Maethaneedol Khao Kor Resort บริการห้องพัก 30 ห้อง

3049
บ้านไร่ระเบียงหมอก

บ้านไร่ระเบียงหมอก

ราคา 2,000 - 4,800 บาท สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี, ตู้เย็น, น้ำอุ่น , พัดลม, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อน บริการเสริม เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว, เตาแก๊ส, ซิงค์ล้างจาน, อุปกรณ์ทำครัว

2985
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท

เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท

เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท เขาค้อ (Kao Ko Valley Resort) ม่นต์เสน่ห์ในอ้อมกอดของขุนเขา ปุยเมฆและท้องฟ้าสีครามอันกว้างไกลสดชื่นและท้าทายอากาศที่เย็นตลอด

2977
ทองจรัสแสง รีสอร์ท

ทองจรัสแสง รีสอร์ท

เรามีบริการ เดินป่าและค้างแรม จักรยานเสือภูเขา ฯลฯ

2940
บ้านบุญประคอง

บ้านบุญประคอง

รีสอร์ทเล็กกลางธรรมชาติเขาค้อ

2907
บรีซฮิลล์ เขาค้อ

บรีซฮิลล์ เขาค้อ

บรีซฮิลล์ เขาค้อ รีสอร์ท (Breeze Hill Khao Kho Resort)

2708
แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท

แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท

รีสอร์ทสวย บรรยากาศดีพร้อมให้คุณสัมผัสวิว ทิวเขา ทิวทัศน์ สีเขียวๆ จากป่าไม้ทิวเขาค้อและทิวเขาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสวงหลวง

2658
ฟู่ฟู่อินเลิฟ เขาค้อ

ฟู่ฟู่อินเลิฟ เขาค้อ

ฟู่ฟู่อินเลิฟ เขาค้อ เพชรบูรณ์ (fufuinlove khaoko) ตั้งกลางธรรมชาติ ต้นไม้ วิวป่า ขุนเขา ติดกับธรรมชาติ

2580
เขาค้อเฮอร์เบอรี่

เขาค้อเฮอร์เบอรี่

เขาค้อเฮอร์เบอรี่ (Khakho Herbary Resort) ชื่อเดิม เขาค้อทะเลภู ปรับปรุงใหม่ สไตล์โมเดริน์ น่าพักผ่อน กลมกลืนธรรมชาติ

2542
ไอดินกลิ่นดาว เขาค้อ

ไอดินกลิ่นดาว เขาค้อ

รีสอร์ทส่วนตัวกึ่งโฮมสเตย์ บนเขาค้อ ติดอ่างเก็บน้ำรัตนัย บรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัว

2113
ค้อคีริน รีสอร์ท

ค้อคีริน รีสอร์ท

"ค้อคีริน รีสอร์ท" ได้ชื่อว่าเป็นรีสอร์ทที่มีวิวสวยที่สุดแห่งหนึงของ"เขาค้อ" แม้จะได้ทะเลหมอกยามเช้าแต่ด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาทำให้มองเห็นทัศนียภาพกว้างไกลได้ทั้ง 360 องศา เบื้องหน้ามีวิวผาซ่อนแก้ว วัดพระธาตุผาแก้วที่สวยงาม

2034
บ้านในฝัน เขาค้อ

บ้านในฝัน เขาค้อ

บริการห้องพัก 22 ห้อง ราคาเริ่มต้นที่ 2,000-2,500 บาท สิ่งอำนวยความสะดวก แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น อินเตอร์เน็ต wifi อาหารเช้า

1972
ไวท์โฮม เขาค้อ รีสอร์ท

ไวท์โฮม เขาค้อ รีสอร์ท

บ้านพักตากอากาศที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ติดกับไร่บีเอ็น แคมป์สนสิ่งอำนวยความสะดวก : ทีวี แอร์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น อินเตอร์เน็ต Wifiบริการในรีสอร์ท : มีร้านอาหารบริการภายในรีสอร์ท มีห้องประชุม สัมมนา สำหรับจัดเลี้ยง

1943
ภูฟ้าใส รีสอร์ท

ภูฟ้าใส รีสอร์ท

บริการรถนำเที่ยว สำหรับท่านที่สนใจจะให้ทางรีสอร์ทนำเที่ยว เรามีบริการรถนำเที่ยว (นั่งได้ 10 ท่าน) เป็นรถ 2 แถว 1. อนุสรณ์ผู้เสียสละ, พระตำหนักเขาค้อ, ฐานอิทธิ, หอสมุดนานาชาติ, พระธาตุเจดีย์, น้ำตกศรีดิษฐ์ , ทะเลหมอก(ตี 5 7 โมงเช้า) รถสองแถว คันละ 1,000 บาทรวมน้ำมัน รถตู้ราคาคันละ 2,200 บาท รวมน้ำมัน 2. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ ต้นไม้เยอะ ๆ) รถสองแถวคันละ 1,700 บาท รวมน้ำมัน รถตู้ราคาคันละ 3,000 รวมค่าน้ำมัน 3. ภูทับเบิก จุดชมวิว ป่ากะหล่ำ วัดภูน้ำฟ้า (น้ำเป็นน้ำค้าง) ดูดาวบนดิน (ตอนเย็น) รถสองแถวคันละ 1,700บาทรวมน้ำมัน รถตู้ราคาคันละ 2,500 บาท รวมค่าน้ำมัน 4. ภูหินล่องกล้า ลานหินแตก ผาชูธง กังหันน้ำ ลานหินปุ่ม รถสองแถวคันละ 1,700 บาท รวมน้ำมัน รถตู้ราคาคันละ 3,000 บาท รวมค่าน้ำมัน 5. ภูเรือ พระธาตุสีสองรัก วัดเนรมิต ชาโต้ ชมแปลงดอกไม้นานาชนิด ชิมขนมจีนหล่มเก่า รถสองแถวคันละ 2,200 บาท รวมน้ำมัน รถตู้ราคาคันละ 3,000 บาท รวมค่าน้ำมัน 6. ภูหินล่องกล้า ลานหินแตก ผาชูธง กังหันน้ำ ลานหินปุ่ม ภูทับเบิก จุดชมวิว ป่ากะหล่ำ วัดภูน้ำฟ้า (น้ำเป็นน้ำค้าง) ดูดาวบนดิน (ตอนเย็น) รถสองแถวคันละ 2,200 บาท รวมน้ำมัน รถตู้ราคาคันละ 3,600 บาท รวมค่าน้ำมัน 7. อนุสรณ์ผู้เสียสละ, พระตำหนักเขาค้อ, ฐานอิทธิ, หอสมุดนานาชาติ, พระธาตุเจดีย์, น้ำตกศรีดิษฐ์ , ทะเลหมอก(ตี 5 7 โมงเช้า) และ ภูทับเบิก จุดชมวิว ป่ากะหล่ำ วัดภูน้ำฟ้า (น้ำเป็นน้ำค้าง) ดูดาวบนดิน (ตอนเย็น) รถ 2 แถว คันละ 2,200 บาท รภตู้ คันละ 3,500 บาท หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา ขึ้นอยู่กับสภาวะของราคาน้ำมัน กรุณาเช็คอีกทีก่อนทำการจองค่ะ "หากท่านสนใจ โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า"

1941
ไฮเวย์โฮมสเตย์ เขาค้อ

ไฮเวย์โฮมสเตย์ เขาค้อ

สัมผัสบรรยากาศสบาย ๆ กับที่พักราคาไม่แพง ทุกห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวก แอร์ ทีวี พัดลม ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น wifi

1938
สวนทรัพย์สมนึก สานฝันรีสอร์ท

สวนทรัพย์สมนึก สานฝันรีสอร์ท

สถานที่กางเต็นท์และมีเต็นท์ให้เช่า พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมภายในรีสอร์ท- มีสถานที่กางเต็นท์ให้เช่า- มีเต็นท์ให้เช่าพร้อมกางให้เสร็จ- มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ- กิจกรรมตกปลา- กิจกรรมเพลิดเพลินกับสวนดอกไม้เมืองหนาว- กิจกรรมแคมป์ไฟ- กิจกรรมนำท่านชมทะเลหมอก และกิจกรรมนำท่านขึ้นชมเขาค้อ

1932
เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ ทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา เดินทางสะดวกสบาย ทางเข้าติดถนนใหญ่ บริการห้องพักหลากสไตล์ เหมาะกับการพักผ่อนในทุกโอกาส

1922
เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ

เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ

The BlueSky Resort เขาค้อ ที่พักอบอุ่นสไตล์ชนบทอังกฤษ ตั้งอยู่บนจุดชมวิว "ผาซ่อนแก้ว" ซึ่งเป็นจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยอีกแห่งหนึ่งในเขาค้อ

1917
เมาเทน พาร์ค รีสอร์ท

เมาเทน พาร์ค รีสอร์ท

ข้อมูลเมาเทน พาร์ค รีสอร์ท

1907
ณ ไร่เฉลิมสุข

ณ ไร่เฉลิมสุข

บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ บนเนินเขาริมเส้นทางสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก กม.103

1897
เขาค้อฟรีเดย์

เขาค้อฟรีเดย์

บ้านพักบรรยากาศดี ตื่นตอนเช้าชมหมอก บ้านไม้สัก 6 หลัง ห้องชุด 2 ห้อง

1852
เขาค้อ รีสอร์ท

เขาค้อ รีสอร์ท

เขาค้อรีสอร์ท

1837
อินดาห์ การ์เด้นฮิลล์

อินดาห์ การ์เด้นฮิลล์

บริการห้องพักสวยหรู อยู่สบาย ปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

1659
ภูเสียดฟ้า รีสอร์ท เขาค้อ

ภูเสียดฟ้า รีสอร์ท เขาค้อ

บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ และอยู่ใกล้จุดชมวิว

1638
กินลมชมดาว เขาค้อ

กินลมชมดาว เขาค้อ

สัมผัสอากาศหนาว วิวสวย หมอกหนา ดาวเต็มท้องฟ้า กับผากินลมชมดาว เขาค้อ ห้องน้ำสะอาด พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น แยกชายหญิง จำนวน 4 ห้อง

1589
สบายดี เขาค้อ รีสอร์ท

สบายดี เขาค้อ รีสอร์ท

รีสอร์ทสบาย บรรยากาศธรรมชาติ ในขุนเขากลางทะเลหมอก

1525
ภูน้ำทิพย์ รีสอร์ท

ภูน้ำทิพย์ รีสอร์ท

รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม , เหมาะสำหรับเด็ก , นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้

1396
กุหลาบดอย รีสอร์ท

กุหลาบดอย รีสอร์ท

กุหลาบดอย รีสอร์ท (Kularb Doi Resort) มีบริการห้องพัก 8 ห้อง

1370
เดอะ เซ้นส์ วิว ทะเลหมอก เขาค้อ

เดอะ เซ้นส์ วิว ทะเลหมอก เขาค้อ

เดอะ เซ้นส์ วิว ทะเลหมอก เขาค้อ - The Sense View Talaymok Khaokho มี 15 ห้องนอน

1367
ภูแก้ว รีสอร์ท

ภูแก้ว รีสอร์ท

ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค (Phukaew Resort & Adventure Park)  หลีกหนีความแออัดวุ่นวาย มาผ่อนคลายกับธรรมชาติ เเละเครื่องเล่นนานาชนิด  

1136
เลิฟลี่ฟาร์ม เขาค้อ

เลิฟลี่ฟาร์ม เขาค้อ

เลิฟลี่ฟาร์ม เขาค้อ จองที่พักเขาค้อ (lovely farm khaoko)

757
แกรนด์ กกกอด รีสอร์ท เขาค้อ

แกรนด์ กกกอด รีสอร์ท เขาค้อ

แกรนด์ กกกอด รีสอร์ท เขาค้อ (Grand Kokkod Resort Khao Ko) - โมเดิร์น รีสอร์ท

605
พรเสนาแลนด์

พรเสนาแลนด์

พรเสนาแลนด์ (Porn Sena Land) - โรงแรมที่พัก ราคาถูก

585
วัลภา รีสอร์ท

วัลภา รีสอร์ท

3 ดาว, เขาค้อ, ที่พักท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา

531
มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ

มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ

มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ

447
ผาแก้ว รีสอร์ท เขาค้อ

ผาแก้ว รีสอร์ท เขาค้อ

ผาแก้ว รีสอร์ท เขาค้อ (Pha Kaew Resort Khaokho) - แนะนำที่พัก ราคาหลักร้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์

424
บ้านไม้หอม รีสอร์ท

บ้านไม้หอม รีสอร์ท

บ้านไม้หอม รีสอร์ท (Baan Maihom Resort) - รีสอร์ทที่พักราคาถูก

400
ภูหมอกวิลเลจ เขาค้อ

ภูหมอกวิลเลจ เขาค้อ

ภูหมอกวิลเลจ เขาค้อ

283
เขาค้อ มอร์นิ่งไทม์ รีสอร์ท

เขาค้อ มอร์นิ่งไทม์ รีสอร์ท

เขาค้อ มอร์นิ่งไทม์ รีสอร์ท (Khaokho Morning Time Resort) - ทีพ่ัก ราคาถูก, เขาค้อ, เพชรบูรณ์

269
เอนกาย อิงเขา

เอนกาย อิงเขา

เอนกาย อิงเขา (An Guy Ing Khao) - รีสอร์ทวิวเขา อ.เขาค้อ

230
เขาค้อ ท็อปฮิลล์ รีสอร์ท

เขาค้อ ท็อปฮิลล์ รีสอร์ท

เขาค้อ ท็อปฮิลล์ รีสอร์ท (Khaokho Top Hill) - ที่พัก ราคาถูก, เขาค้อ, เพชรบูรณ์

228
ตะวัน วิลล่า เขาค้อ

ตะวัน วิลล่า เขาค้อ

ตะวัน วิลล่า เขาค้อ (Tawan Villa) - ที่พักราคาถูก, เขาค้อ,​ เพชรบูรณ์

218
เนริสา รีสอร์ท เขาค้อ

เนริสา รีสอร์ท เขาค้อ

เนริสา รีสอร์ท เขาค้อ (Narisa Resort Khao Kho) - ทีพ่ัก ราคาถูก, เขาค้อ, เพชรบูรณ์

170
โมโมทาโร่ รีสอร์ท

โมโมทาโร่ รีสอร์ท

โมโมทาโร่ รีสอร์ท (Momotaro Resort) - แนะนำ รีสอร์ท, เขาค้อ, เพชรบูรณ์

156
โชเช้า เขาค้อ

โชเช้า เขาค้อ

โชเช้า เขาค้อ (Chochao Khaokho) - ที่พัก ราคาถูก, เขาค้อ, เพชรบูรณ์

144
เขาค้อปันสุขภูหมอก

เขาค้อปันสุขภูหมอก

เขาค้อปันสุขภูหมอก (KhaoKho Punsukphumok) - ทีพ่ักราคาถูก, เขาค้อ, เพชรบูรณ์

110
บ้านเข้าค้อวิลเลจ

บ้านเข้าค้อวิลเลจ

บ้านเข้าค้อวิลเลจ (Bankhaokho Village) - ที่พักราคาถูก, เขาค้อ, เพชรบูรณ์

95
วิลล่า ป่าสน เขาค้อ รีสอร์ท

วิลล่า ป่าสน เขาค้อ รีสอร์ท

วิลล่า ป่าสน เขาค้อ รีสอร์ท (Villa Pason Khaokho) - ที่พักราคาถูก, เขาค้อ, เพชรบูรณ์

57
อำเภอน้ำหนาว
ไร่อิสระ รีสอร์ท

ไร่อิสระ รีสอร์ท

สัมผัสอากาศหนาวชมทุ่งดอกไม้ลิ้มรสผักผลไม้เมืองหนาวสดๆที่เขาค้อเพชรบูรณ์ หนาวนี้เราขอแนะนำให้คุณเที่ยวเขาค้อสัมผัสอากาศหนาวเฉียดศูนย์องศาเซลเซียสชมทุ่งทะเลหมอก ที่รายล้อมรอบตัวคุณเหมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวที่แข่งสีสรรชูช่อน่าตระการตาลิ้มรส พืชผักและผลไม้เมืองหนาวสดๆรสชาติอร่อยในราคาถูกด้วยโปรแกรมที่พักพร้อมอาหารในราคาที่ประหยัด กว่าพักในรีสอร์ทสบายๆได้มาตรฐานหรือจะนอนเต้นท์ท้าลมหนาวก็มีให้ท่านเลือก

5485
เบิ่งหมอก โฮมสเตย์ คอฟฟี่

เบิ่งหมอก โฮมสเตย์ คอฟฟี่

เบิ่งหมอก โฮมสเตย์&คอฟฟี่ (Beng Mok Homestay & Coffee) - ที่พัก ราคาถูก, น้ำหนาว, เพชรบูรณ์

408
เอ เฟรม โฮมสเตย์

เอ เฟรม โฮมสเตย์

เอ เฟรม โฮมสเตย์ (A Frame Namnao) - ที่พักราคาถูก, น้ำหนาว,​ เพชรบูรณ์

74
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
โรงแรม โฆษิตฮิลล์

โรงแรม โฆษิตฮิลล์

โรงแรม โฆษิตฮิลล์ Kosit Hill Hotel

4846
ชญาปาร์ค รีสอร์ท

ชญาปาร์ค รีสอร์ท

ชญาปาร์ค รีสอร์ท (Chayapark Resort) มีบริการห้องพัก 49 ห้อง

3258
เบลเลอวิว เพชรบูรณ์

เบลเลอวิว เพชรบูรณ์

เบลเลอวิว เพชรบูรณ์ (belleville phetchabun) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง และห้างเทสโก็โลตัส

2379
เอสอาร์ เรสซิเดนซ์ เพชรบูรณ์

เอสอาร์ เรสซิเดนซ์ เพชรบูรณ์

เอสอาร์ เรสซิเดนซ์ เพชรบูรณ์ - SR Residence Phetchabun บรรยากาศที่สดชื่น

2298
พรสิริ เพลส เพรชบูรณ์

พรสิริ เพลส เพรชบูรณ์

พรสิริ เพลส เพรชบูรณ์ (Pornsiri Place Phetchabun) ตั้งอยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์

1588
โรงแรม เดอะ ดี

โรงแรม เดอะ ดี

โรงแรม เดอะ ดี - The De Hotel ที่พักเพชรบูรณ์ โปร่งโล่ง สะดวกสบาย

1560
โฮมแลนด์ รีสอร์ท

โฮมแลนด์ รีสอร์ท

โฮมแลนด์ รีสอร์ท (Homeland Resort) เพชรบูรณ์

1387
ท็อฟฟี่ โฮม

ท็อฟฟี่ โฮม

ท็อฟฟี่ โฮม - Toffy Home ที่พักเพชรบูรณ์ เป็นโรงแรมโมเดิร์นสไตล์คอนโดมิเนียมที่พักในเมืองนี้เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการรับประทานอาหารได้ง่าย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

1192
บูรพา เพชรบูรณ์

บูรพา เพชรบูรณ์

บูรพา เพชรบูรณ์ - Burapha Hotel

390
แอท มี เพลส

แอท มี เพลส

แอท มี เพลส (At Me Place) - ที่พักราคาถูก, เมือง, เพชรบูรณ์

217
ศรีวราเพลส เพชรบูรณ์

ศรีวราเพลส เพชรบูรณ์

ศรีวราเพลส เพชรบูรณ์ (Srivaraplace Phetchabun) - ที่พัก ราคาถูก, เมือง, เพชรบูรณ์

214
ธัญธารา รีสอร์ท

ธัญธารา รีสอร์ท

ธัญธารา รีสอร์ท (Tantara Resort) - รีสอร์ทที่พัก ราคาถูก

173
เฟื่องฟ้า ลิทซ์

เฟื่องฟ้า ลิทซ์

เฟื่องฟ้า ลิทซ์ ตั้งอยู่ที่ เมือง เพชรบูรณ์

145
สตาร์เพลส เพชรบูรณ์

สตาร์เพลส เพชรบูรณ์

สตาร์เพลส เพชรบูรณ์ (Star Place) - ที่พักราคาถูก,​ เมือง, เพชรบูรณ์

138
แทมมารินด์ เพลส

แทมมารินด์ เพลส

แทมมารินด์ เพลส (Tamarind Place) - ที่พัก ราคาถูก, เมือง, เพชรบูรณ์

128
เอสอาร์ กรุ๊ป โฮเต็ล

เอสอาร์ กรุ๊ป โฮเต็ล

โรงแรม เอสอาร์ กรุ๊ป โฮเต็ล (S.R. Group Hotel) - โรงแรมราคาถูก, เมือง, เพชรบูรณ์

110
มณีจันทร์ วิลล่า

มณีจันทร์ วิลล่า

มณีจันทร์ วิลล่า (Maneechan Villa) - ที่พักราคาถูก, เมือง, เพชรบูรณ์

103
เดอะ ดี257

เดอะ ดี257

โรงแรม เดอะ ดี257 (The D257 Hotel) ที่พักราคาถูก, เมือง, เพชรบูรณ์

103
กลางเมืองริเวอร์โฮม

กลางเมืองริเวอร์โฮม

กลางเมืองริเวอร์โฮม (Klangmuangriverhome) - ที่พักราคาถูก, เมือง, เพชรบูรณ์

99
วารินคีรี โฮม

วารินคีรี โฮม

วารินคีรี โฮม (Warinkiri Home) - ที่พักราคาถูก, เมือง, เพชรบูรณ์

39
ไพลิน เพลส เพชรบูรณ์

ไพลิน เพลส เพชรบูรณ์

ไพลิน เพลส เพชรบูรณ์ (Pailin Place Hotel) ตั้งอยู่ที่ 348/7 ต.พระพุทธบาท ต.ในเมือง, อ.เมือง ย่านธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, ศูนย์รวมความบันเทิง และสถานีขนส่งสาธารณะ 

1527
อำเภอหล่มเก่า
ภูนับดาว

ภูนับดาว

นอนกางเต้นท์ ได้บรรยากาศ ห้องพักมี TV

1378
ภูหินวิว รีสอร์ท

ภูหินวิว รีสอร์ท

ภูหินวิว รีสอร์ท Phu Hin View Resort

640
บ้านฟาร์มเห็ด รีสอร์ท

บ้านฟาร์มเห็ด รีสอร์ท

บ้านฟาร์มเห็ด รีสอร์ท (Banfarmhed Resort) - รีสอร์ท ราคาถูก อ.หล่มเก่า

296
บ้านไม้พิชา

บ้านไม้พิชา

บ้านไม้พิชา (Maipicha Home) - ที่พัก ราคาถูก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

151
อำเภอหล่มสัก
นิว ธารา เพลส

นิว ธารา เพลส

นิว ธารา เพลส (New Dhara Place) ตั้งอยู่ที่หล่มสัก เพชรบูรณ์ โรงแรมนิว ธารา เพลส เป็นโรงแรมราคาประหยัดที่ทันสมัยใหม่

3463
หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์

หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์

โรงแรมหล่มสัก ณัฐติรัตน์ (Lom Sak Nattirat Hotel) เพชรบูรณ์

2133
อินดิโก้ หล่มสัก

อินดิโก้ หล่มสัก

อินดิโก้ หล่มสัก(Indigo Hotel Lomsak) - โรงแรมที่พัก ราคาถูก

595
วรฉัตร บูทีค โฮเทล

วรฉัตร บูทีค โฮเทล

วรฉัตร บูทีค โฮเทล (Worachat Boutique Hotel) - โรงแรม สไตล์โมเดิร์น

354
เอส อาร์  ซันไชน์ โฮเต็ล

เอส อาร์ ซันไชน์ โฮเต็ล

เอส.อาร์. ซันไชน์ โฮเต็ล (S.R. Sunshine Hotel), ที่พัก ราคาถูก, หล่มสัก, เพชรบูรณ์

336
เอชที โฮเต็ล เพชรบูรณ์

เอชที โฮเต็ล เพชรบูรณ์

เอชที โฮเต็ล เพชรบูรณ์ (HT Hotel Phetchabun) - โรงแรมที่พัก ราคาถุก

318
นิวโฮม

นิวโฮม

โรงแรมนิวโฮม หล่มสัก (Newhome Hotel) - ที่พัก ราคาถูก,​ หล่มสัก, เพชรบูรณ์

191
ต้นค้อ

ต้นค้อ

ต้นค้อ (Tonkho Resort) - ที่พักราคาถูก, หล่มสัก, เพชรบูรณ์

132
บ้านวรฉัตร

บ้านวรฉัตร

บ้านวรฉัตร (Worachat House) - ที่พักราคาถูก, หล่มสัก, เพชรบูรณ์

102
อำเภอชนแดน
บ้านระเบียงนา รีสอร์ท

บ้านระเบียงนา รีสอร์ท

บ้านระเบียงนา รีสอร์ท

401
ช่องลม ชมวิว เพชรบูรณ์

ช่องลม ชมวิว เพชรบูรณ์

ช่องลม ชมวิว เพชรบูรณ์ - Chonglom Chomview Phetchabun มี 25 ห้องนอน

218
อำเภอวิเชียรบุรี
บ้านศรีพันนา

บ้านศรีพันนา

บ้านศรีพันนา (Baan Sri Panna) - รีสอร์ทที่พัก เดินทางสะดวก วิเชียรบุรี

529
วรดา รีสอร์ท

วรดา รีสอร์ท

วรดา รีสอร์ท (Worada Resort) - รีสอร์ทราคาถูก อ.วิเชียรบุรี

441
รีสอร์ท ริมภู วิเชียรบุรี

รีสอร์ท ริมภู วิเชียรบุรี

รีสอร์ท ริมภู วิเชียรบุรี (Rimphu Resort) - ที่พักสะดวกสบาย เป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการห้องพักภายในสะอาดน่าพัก และปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ด ห้องพักแบ่งออกเป็นเตียงเดียวกับเตียงคู่ ทุกห้องได้ตกแต่งได้อย่างลงตัว สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

298
เอส พี รีสอร์ท วิเชียรบุรี

เอส พี รีสอร์ท วิเชียรบุรี

เอส พี รีสอร์ท วิเชียรบุรี (SP Resort Wichianburi) - ที่พักราคาถูก, วิเชียรบุรี, เพชรบูรณ์

184
อำเภอหนองไผ่
บ้านคุณยาย รีสอร์ท นาเฉลียง

บ้านคุณยาย รีสอร์ท นาเฉลียง

บ้านคุณยาย รีสอร์ท (Baan Khun Yai Resort Nachaleang) ตั้งอยู่ที่ 555 ม.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ บ้านคุณยาย รีสอร์ท ไม่เน้นความหรูหรา แต่ห้องพักมีความสะดวกสบาย มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ เงียบสงบ 

2393
ณ รัก รีสอร์ท เพชรบูรณ์

ณ รัก รีสอร์ท เพชรบูรณ์

ณ รัก รีสอร์ท เพชรบูรณ์(Narak Resort Phetchabun) - โรงแรมที่พักราคาถูก

716
เบสทินี่ โฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์ เพชรบูรณ์

เบสทินี่ โฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์ เพชรบูรณ์

เบสทินี่ โฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์ เพชรบูรณ์ - Bestiny Hotel and Restaurant Phetchabun มี 46 ห้องนอน

107
อำเภอบึงสามพัน
ครูแคทเฮาส์

ครูแคทเฮาส์

ครูแคทเฮาส์ (Cool Cat House) ที่พักสะดวกสบาย เป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

515
โฆษิท วัน

โฆษิท วัน

โรงแรม โฆษิท วัน (Kosit One Hotel)

134
อำเภอศรีเทพ
บ้าน กันตา รีสอร์ท

บ้าน กันตา รีสอร์ท

บ้าน กันตา รีสอร์ท - Baan Kanta Resort มี 20 ห้องนอน

212
ทริปของคุณ