ทริปใกล้เคียง 'คานากาว่า'

ท่องเที่ยว 'โยะโกะซุกะ'

: 1823ท่าเรือนานาชาติ โอซันบาชิ โยโกฮาม่า

ท่าเรือนานาชาติ โอซันบาชิ โยโกฮาม่า

ท่าเรือนานาชาติ โอซันบาชิน ท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดในโยโกฮามะ และเป็นหนึ่งในประตูสู่โลกภายนอกแห่งแรกที่เปิดให้ต่างชาติทำการค้ากับญี่ปุ่นในยุคสมัยใหม่ 

703
ทริปของคุณ