ทริปใกล้เคียง 'คานากาว่า'

ท่องเที่ยว 'โอะดะวะระ'

: 2164ปราสาทโอะดะวะระ

ปราสาทโอะดะวะระ

ปราสาทโอะดะวะระ (Odawara Castle) ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซางามิ

645
ทริปของคุณ