“พุทธคยาในประเทศอินเดีย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา”

     พุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของ แม่น้ำเนรัญชรา ห่างแม่น้ำประมาณ 350 เมตร ในจังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


ถนนทางเข้าแคบ รถทัวร์ขนาดใหญ่เข้าและพักจอดไม่ได้

พุทธคยา

แชร์

พุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ต่างประเทศ,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

ปิด

จ.5.00 - 21.00
อ.5.00 - 21.00
พ.5.00 - 21.00
พฤ.5.00 - 21.00
ศ.5.00 - 21.00
ส.5.00 - 21.00
อา.5.00 - 21.00

2995

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.64 กิโลเมตร

วัดญี่ปุ่นพุทธคยา วัดญี่ปุ่นพุทธคยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

เจดีย์บ้านนางสุชาดา เจดีย์บ้านนางสุชาดา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.26 กิโลเมตร

วัดไทยพุทธภูมิ วัดไทยพุทธภูมิ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.10 กิโลเมตร