5 มรดกโลก อินเดีย น่าไปเยือน

4388
5 สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย มรโดกโลก ที่แอดเคยไป ขอตามไปสำรวจเพิ่มต่อเรื่อยๆ.... สนใจโปรดติดตามต่อ....
ทัชมาฮาล พระราชวังรูปมงกุฏ หากจะแปลตามตัวอักษร (Taj Mahal) ความจริงคือ สุสานแห่งความรักที่สร้างจากหินอ่อน เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุล ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ (Mumtaz Mahal เจ้าหญิงชาวเปอร์เซีย)
เจ้าชายขุร์รัม ชึ่งต่อมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันค...
ดูเพิ่มเติม
ป้อมอัครา ป้อมปราการขนาดใหญ่ หรือเรียกได้ว่าเป็นเมืองขนาดย่อมๆ ที่ห้อมล้อมด้วยป้อมปราการอันใหญ่โต สร้างขึ้นด้วยอิฐ โดยราชบุตรแห่งวงศ์ศิกวะ (Sikarwar) โดยหลักฐานแรกที่พบนั้นย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1080 จากการยึดครองของกองทัพของวงศ์กัสนาวิท (Ghaznavide) ต่อมาสุลต่านแห่งเดลี องค์ที่ 1 "สิกันดร โลดิ" (Sikandar Lodi) ได้ย้ายมาประทับและปกครองแคว้นที่ป้อมแห่งนี้แทนกรุงเดลี และเปรียบอัคราดั่งเมืองหลวงแห่งที่สอ... ดูเพิ่มเติม
เป็นรถไฟรางแคบขนาด 2 ฟุต 6 นิ้ว (762 เซนติเมตร) เดินรถจากสถานีรถไฟเมืองกาลกา (Kalka) รัฐหรยาณา กับสถานีรถไฟเมืองชิมลา (Shimla) ในรัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย ระยะทาง 96 กม.
ทางรถไฟสายกาลกา-ชิมลา (ออกเสียพื้นเมืองว่า "ศิมลา") ยูเนสโก้จัดให้เป็นมรดกโลก "ทางรถไฟภูเขาของประเทศอินเดีย (Mountain Railways of India)" เมื่อ พ.ศ. 2542 ร่วมกับทางรถไฟสายภูเขานีลคิรี (Nilgiri Mountain Railway) และทางรถไฟสายด...
ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยนาลันทา เริ่มสร้างสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์โมริยะ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3 และมีการสร้างติดต่อกันเรื่อยมา อีกหลายยุคหลายสมัย เพื่อเป็นสถานศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา ต่อมา ก็มีการก่อสร้างส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมา อีกมากมาย ตลอดระยะเวลา อันยาวไกล นับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน ในราชวงศ์คุปตะ, ราชวงศ์ปาละ และพระเจ้าแผ่นดินแห่งชวา สุมาตรา อินโดนีเซีย เป็นต้น.
ราวพุทธศตวรรษที่ 7...
ดูเพิ่มเติม
     พุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเร... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง