ทริปใกล้เคียง 'คานากาว่า'

ท่องเที่ยว 'คะวะซะกิ'

: 1539วัดคาวาซากิไดชิ

วัดคาวาซากิไดชิ

วัดคาวาซากิไดชิ (Kawasaki Daishi Temple) ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งการปัดเป่าความชั่วร้าย สถานที่สวดมนต์สําหรับผู้ศรัทธาทั่วประเทศ

119
ทริปของคุณ