สถานที่ท่องเที่ยว

ดานัง

เวียตนาม

views:1122


ทริปใกล้เคียง ดานัง

  • วัดกวางมินห์

   วัดกวางมินห์

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   วัดกวางมินห์ (Quang Minh Temple) เป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปสีขาวที่สูงถึง 36 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในเขตเวียดนามกลาง บรรยากาศภายในวัดก็ค่อนข้างเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาของต้นไม้น้อยใหญ่

   upload image

   views 972

   Place

   share

  • สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

   สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ มีจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ รูปปั้นสำริดเท่าองค์จริง รูปปั้นหินต่างๆ

   upload image

   views 382

   Place

   share

  • วัดเทียนมู่

   วัดเทียนมู่

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า

   upload image

   views 334

   Place

   share

  • นั่งเรือมังกรล่องลำน้ำหอม

   นั่งเรือมังกรล่องลำน้ำหอม

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   นั่งเรือมังกรล่องลำน้ำหอม ในยามเย็น จะมีนักดนตรี ที่มาฟ้อนรำและบรรเลงเพลงพื้นบ้าน ซึ่งในอดีตการฟ้อนรำและการบรรเลงเพลงพื้นบ้านนี้ เป็นการเล่นถวายให้กับจักรพรรดิเท่านั้น

   upload image

   views 307

   Place

   share

  • แม่น้ำหาน

   แม่น้ำหาน

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   แม่น้ำหาน(Han River)เมืองดานัง ลักษณะภูมิประเทศมีแม่น้ำหานไหลผ่านใจกลางเมือง สะดวกต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีทัศนียภาพที่ผสมผสานระหว่างเมืองท่าที่คึกคักกับธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาน้อยใหญ่ได้อย่างลงตัว

   upload image

   views 269

   Place

   share

  • อุโมงค์วินห์ม็อก

   อุโมงค์วินห์ม็อก

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   อุโมงค์วินห์ม็อก เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลากว่า 5 ปีเพื่อหลบภัยจากสงครามเวียดนาม ซึ่งมีชาวบ้านที่เข้าไปหลบภัยจำนวนกว่า 300 คน 

   upload image

   views 226

   Place

   share

  • ภูเขาหินอ่อน

   ภูเขาหินอ่อน

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountains) ภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น

   upload image

   views 216

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจาม

   พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจาม

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจาม (Museum of Cham Sculpture) เป็นสถานที่ที่รวบรวมความเป็นมาของชนชาติจามที่รุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรใดๆ ในภูมิภาคนี้

   upload image

   views 213

   Place

   share

  • อ่าวดานัง

   อ่าวดานัง

   address เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

   อ่าวดานัง (Danana Bay) เป็นหาดทรายสีน้ำตาลเข้ม เต็มไปด้วยเรือกระจาดที่จอดเรียงรายอยู่ริมฝั่งตลอดจนเรือที่ออกหาปลา เหมาะแก่การมาเดินเล่นชมทิวทัศน์มากกว่าที่จะลงเล่นน้ำ

   upload image

   views 193

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม