ทริปใกล้เคียง 'สุพรรณบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอด่านช้าง'

: 3174เขื่อนกระเสียว

เขื่อนกระเสียว

เขื่อนกระเสียว เป็นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม

3166
ถ้ำเวฬุวัน

ถ้ำเวฬุวัน

ถ้ำเวฬุวัน มีหินงอกและหินย้อยสวยงาม และมีพระพุทธรูปจำลองปางป่าเลไลยก์ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา  

2191
ทริปของคุณ