ทริปใกล้เคียง 'พัทลุง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอตะโหมด'

: 2549น้ำตกตะโหมด

น้ำตกตะโหมด

เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้

2124
ทริปของคุณ