ทริปใกล้เคียง 'อุบลราชธานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอทุ่งศรีอุดม'

: 967


ปราสาทบ้านเบ็ญ

ปราสาทบ้านเบ็ญ

ชมนศาสนสถานขอมขนาดย่อม ปลายพุทธศตวรรษที่ 15

1405
จัดทริปของคุณ