ทริปใกล้เคียง 'นครพนม'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปลาปาก'

: 1672


พระธาตุมหาชัย

พระธาตุมหาชัย

ปูชนียสถานที่สำคัญและภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ นมัสการพระธาตุแปดเหลีี่ยม

2211
ทริปของคุณ