ทริปใกล้เคียง 'นครพนม'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปลาปาก'

: 2069พระธาตุมหาชัย

พระธาตุมหาชัย

ปูชนียสถานที่สำคัญและภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ นมัสการพระธาตุแปดเหลีี่ยม

2439
ทริปของคุณ