ทริปใกล้เคียง 'นครพนม'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปลาปาก'พระธาตุมหาชัย

พระธาตุมหาชัย

ปูชนียสถานที่สำคัญและภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ นมัสการพระธาตุแปดเหลีี่ยม

1945
จัดทริปของคุณ