ทริปใกล้เคียง 'นครพนม'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปลาปาก'

: 1980พระธาตุมหาชัย

พระธาตุมหาชัย

ปูชนียสถานที่สำคัญและภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ นมัสการพระธาตุแปดเหลีี่ยม

2354
ทริปของคุณ