ทริปใกล้เคียง 'พัทลุง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปากพะยูน'

: 2358เกาะสี่ เกาะห้า

เกาะสี่ เกาะห้า

เป็นเกาะในทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งรังนก มีพระปรมาภิไธยย่อ ร.5 สลักไว้  

3129
ทริปของคุณ