ทริปใกล้เคียง 'พัทลุง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอป่าพะยอม'

: 1645วัดป่าพะยอม

วัดป่าพะยอม

วัดป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

643
ทริปของคุณ