ทริปใกล้เคียง 'เพชรบูรณ์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอศรีเทพ'

: 2026อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เมืองเก่าศรีเทพ สร้างในสมัยขอม กว่า 1000 ปี

4827
ทริปของคุณ