“วัดศรีอุโมงค์คำ นมัสการพระเจ้าล้านตื้อและพระเจ้าแข้งคม”

วัดศรีอุโมงค์คำ หรือ วัดอุโมคำ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตามประวัติวัดที่ปรากฏในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร กล่าวว่า วัดศรีอุโมงค์คำสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดสูง ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร

อาคารเสนาสนะของวัดศรีอุโมงค์คำ ประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร และกุฏิสงฆ์

ปูชนียวัตถุ คือ

  • เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุอันเป็นเจดีย์สมัยเชียงแสนซึ่งสภาพยังสมบูรณ์อยู่ และ
  • พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองซึ่งขาวพะเยาเรียกกันว่า “ พระเจ้าล้านตื้อ ” ซึ่งชี่อทางการของพระพุทธรูปองค์นี้คือ “ หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ ” แม้หลักฐานการสร้างจะไม่ปรากฏชัดเจนแต่ประมาณว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 500 ปีมาแล้ว พระเจ้าล้านตื้อของวัดศรีอุโมงค์คำ

ประวัติเล่าว่าแต่เดิมถูกทิ้งให้ปรักหักพังที่สนามเวียงแก้ว ต่อมาเจ้าเมืองพะเยาได้บูรณะแล้วนำมาประดิษฐานที่วัดนี้ บ้างก็กล่าวว่าแต่เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีจอมเรือง สำหรับพุทธลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้ จัดว่างดงามมากและมีเอกลักษณ์ทางศิลปะของภูกามยาวโดยเฉพาะ นอกเหนือจากพระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

วัดศรีอุโมงค์ยังมีพระพุทธรูปต่างๆ ดังนี้ คือ 

พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย (หลวงพ่อทันใจ)  ซึ่งมีอายุอยู่ในราวปลายศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 160 เซนติเมตร สูง 215 เซนติเมตร พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย (พระแข้งคม) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 มีนาดหน้าตุกกว้าง 130 เซนติเมตร สูง 190 เซนติเมตร เป็นต้น อนึ่ง ในหนังสือ เมืองพะเยา ได้กล่าวถึงวิหารหลังเก่าของวัดศรีอุโมงค์คำว่า ในปีจุลศักราช 1277 สัปตศก พุทธศักราช 2418

เจ้าหลวงอริยะ  ซึ่งลงไปรับสัญญาบัตรกลับมาครองเมืองพะเยาได้ก่อสร้างวิหารของวัดนี้ขึ้น แต่ภายหลังถูกรื้อออกไป สันนิษฐานว่าอาจเป็นวิหารหลังที่เหลือร่องรอยเพียงฐานของวิหารและได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็เป็นได้ สิ่งสำคัญของวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน คือฐานวิหารเก่า ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างนี้แน่ชัด ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ปัจจุบัน วัดศรีอุโมงค์คำมีความสำคัญในฐานะที่เปิดสอนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนราษฎร์ของวัด ห้องสมุดประจำวัด และเปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้ประชาชนโดยทั่วไป


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.สำนักงานเชียงใหม่(เชียงราย,พะเยา)  053-717433, 053-700051-2

วัดศรีอุโมงค์คำ

แชร์

เลขที่ 3 บ้านท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

053-717433

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/payao/data/place/wat-sri-umongkham.htm

6337

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

heartkub

รีวิวเมื่อ 5 ส.ค. 53

พระเจ้าล้านตื้อ พระพุทธรูปคู่เมืองพะเยา พระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดแห่งล้านนาไทย ศิลปะของภูกามยาว

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดหลวงราชสัณฐาน วัดหลวงราชสัณฐาน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.30 กิโลเมตร

ถนนคนเดินกว๊านพะเยา ถนนคนเดินกว๊านพะเยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.30 กิโลเมตร

วัดราชคฤห์ วัดราชคฤห์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.32 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร

วัดติโลกอาราม วัดติโลกอาราม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ (รีวิว 617 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร

วัดศรีจอมเรือง พะเยา วัดศรีจอมเรือง พะเยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.48 กิโลเมตร

วัดลี วัดลี (รีวิว 374 รายการ)

ห่าง 1.58 กิโลเมตร

วัดศรีโคมคำ วัดศรีโคมคำ (รีวิว 275 รายการ)

ห่าง 1.70 กิโลเมตร

สถานีประมงน้ำจืดพะเยา สถานีประมงน้ำจืดพะเยา (รีวิว 555 รายการ)

ห่าง 1.84 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เฮือนพัก จุ้มใจ๋ เฮือนพัก จุ้มใจ๋ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.17 กิโลเมตร

กว๊าน พะเยา วิลล่า กว๊าน พะเยา วิลล่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.24 กิโลเมตร

ภูกลอง ลักชัวรี่ พะเยา ภูกลอง ลักชัวรี่ พะเยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.29 กิโลเมตร

เดอะ โคซี่ เนสท์ บูติก รูม เดอะ โคซี่ เนสท์ บูติก รูม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.30 กิโลเมตร

ชายกว๊าน ชายกว๊าน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.40 กิโลเมตร

วิน โฮเทล พะเยา วิน โฮเทล พะเยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

ฤกษ์ดี เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ ฤกษ์ดี เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

สบายเบสท์ โฮเทล พะเยา สบายเบสท์ โฮเทล พะเยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.56 กิโลเมตร

โรงแรม เกทเวย์ พะเยา โรงแรม เกทเวย์ พะเยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.84 กิโลเมตร

เอ็ม 2 พะเยา เอ็ม 2 พะเยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.92 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ศรีเรือนกุ้งเต้นปลาเผา ศรีเรือนกุ้งเต้นปลาเผา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

ข้าวต้มบุฟเฟต์ พะเยา ข้าวต้มบุฟเฟต์ พะเยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.88 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวผินผิน ก๋วยเตี๋ยวผินผิน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.94 กิโลเมตร

อันเจริญ อันเจริญ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร

ถ้วยก๋าไก่ ถ้วยก๋าไก่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.87 กิโลเมตร

ครัวช้างแดง ครัวช้างแดง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.37 กิโลเมตร