“อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร มีความสูง 40 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน จากจุดนี้ สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่าง ๆ”

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร เดิมเรียกว่า เขาสมนหรือเขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัย ที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเพชรนิสัยศรีสวัสดิ์ ปลัดเมือง เพชรบุรีเป็นนายงานก่อสร้างจนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 ทรงพระราชทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่าเขาวัง สืบมาจนบัดนี้ พระนครคีรีมีพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๆ 3 ยอดด้วยกัน ดังนี้ ยอดเขาด้านทิศตะวันออก บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม ภายในพระอุโบสถ มีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโข่ง บนผนัง ทั้งสี่ด้าน

เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว เป็นวัดประจำ พระราชวังพระนครคีรี เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวัง ในกรุงเทพฯ ภายในวัดพระแก้วประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดเล็ก ประดับด้วยหินอ่อน ด้านหลังเป็น พระพุทธเสลเจดีย์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นหอระฆังรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขนาดเล็ก เขายอดกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร มีความสูง 40 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน จากจุดนี้ สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่าง ๆ บนยอดเขาอีก 2 ยอด รวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรีได้อีกด้วย ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับอันได้แก่ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชชวาลเวียงชัย หอพิมานเพชรมเหศวร ตำหนักสันถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพจน์ ศาลาทัศนา นักขัตฤกษ์ นอกจากนี้แล้วยังมีโรงรถ โรงม้า ศาลามหาดเล็ก ศาลาลูกขุน ศาลาต่าน ศาลาเย็นใจ ทิมดาบ โรงครัว ตามแบบพระราชวังทั่วไป

รอบพระราชวังมีป้อมล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศคือ ป้อมทศรถป้องปากทางทิศตะวันออก ป้อมวรุฬหกบริรักษ์ ทางทิศใต้ ป้อมวิรุฬปักษ์ป้องกันทางทิศตะวันตก และป้อมเวสสุวรรณรักษาทางทิศเหนือ กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวังบนยอดเขาด้านทิศตะวันตกนี้จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภคของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปหล่อโลหะสำริด และทองเหลืองที่ใช้สำหรับตกแต่งห้องต่าง ๆ ในพระที่นั่ง และเครื่องกระเบื้องของจีน ญี่ปุ่น และยุโรป เฉพาะส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน

 

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 08.30-16.30 น.

  • ค่าเข้าชม (รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี) ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมเขาวังได้ โดยการเดินขึ้น หรือโดยสารรถรางไฟฟ้า (ตั๋วไป-กลับ รวมค่าเข้าชมทั้งหมด) เ

  • สียค่าบริการ ชาวไทย 20 บาทชาวต่างชาติ 20 บาท 
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (032)425600
 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

แชร์

ต.คลองกระแซง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 แผนที่

รีวิว 62 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,พิพิธภัณฑ์,หอวัฒนธรรม

ปิด

จ.7.30 - 17.30
อ.7.30 - 17.30
พ.7.30 - 17.30
พฤ.7.30 - 17.30
ศ.7.30 - 17.30
ส.7.30 - 17.30
อา.7.30 - 17.30

032-425600

8358

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 62 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ถึงทางออกแล้ว....จบ บริบูรณ์ งานพระนครคีรี ปี 2556
ถึงทางออกแล้ว....จบ บริบูรณ์ งานพระนครคีรี ปี 2556

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

แสงสี ระหว่างเดินทางกลับ
แสงสี ระหว่างเดินทางกลับ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

หนังตะลุง รอฉาย...
หนังตะลุง รอฉาย...

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ดูดาวที่หอแก้ว หัวค้ำแบบนี้ได้ดูดาวพฤหัส
ได้ภาพแบบนี้
ดูดาวที่หอแก้ว หัวค้ำแบบนี้ได้ดูดาวพฤหัส
ได้ภาพแบบนี้

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ได้เวลากลับไปดูดาว
ได้เวลากลับไปดูดาว

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

พระปรางค์แดง
พระปรางค์แดง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ถ่ายจากระเบียงพระอุโบสถพระแก้ว
ถ่ายจากระเบียงพระอุโบสถพระแก้ว

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

หอระฆัง + พระปรางค์แดง
หอระฆัง + พระปรางค์แดง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ภาพบน แสงสปอร์ตไลท์ทำสีภาพเพี้ยนไปหน่อย...
มุมนี้จะหลบแสงได้ดีกว่า
ภาพบน แสงสปอร์ตไลท์ทำสีภาพเพี้ยนไปหน่อย...
มุมนี้จะหลบแสงได้ดีกว่า

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

พระอุโบสถวัดพระแก้ว
พระอุโบสถวัดพระแก้ว

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ต้องกลับมาที่นี่อีกเพื่อดูดาว...ยาไร้แสงตะวัน

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

และอีกรูป ทำแบบเดียวกัน
ได้ภาพพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
และอีกรูป ทำแบบเดียวกัน
ได้ภาพพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

กัณฑ์เทศน์ ที่หอจตุเวทปริตพัจน์
ได้ยินว่า แถวนี้ให้ทานข้าว + ก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่มฟรี
จุดพักของผมระหว่างทางไป พระปรางค์แดง
กัณฑ์เทศน์ ที่หอจตุเวทปริตพัจน์
ได้ยินว่า แถวนี้ให้ทานข้าว + ก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่มฟรี
จุดพักของผมระหว่างทางไป พระปรางค์แดง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

วางกล้องบนพื้นแล้วถ่ายลอดช่องลมรอบระเบียงองค์พระธาตุ
วางกล้องบนพื้นแล้วถ่ายลอดช่องลมรอบระเบียงองค์พระธาตุ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

มุมนี้ถ่ายจากระเบียงพระธาตุจอมเพชร
มุมนี้ถ่ายจากระเบียงพระธาตุจอมเพชร

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

มุมนี้ถ่ายจากจุด พระธาตุจอมเพชร
มุมนี้ถ่ายจากจุด พระธาตุจอมเพชร

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ตอนนี้ผมมาถึงที่พระธาตุจอมเพชรแล้ว....
ตอนนี้ผมมาถึงที่พระธาตุจอมเพชรแล้ว....

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ไปต่อที่พระธาตุจอมเพชร
ไปต่อที่พระธาตุจอมเพชร

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

งานแสดงในห้องโถง..ร.4
ประวัติเรือไทย ฯลฯ
งานแสดงในห้องโถง..ร.4 
ประวัติเรือไทย ฯลฯ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ลงมาจากหอแก้ว..ได้แล้ว ทางเดินภายในแคบมากๆ
ลงมาจากหอแก้ว..ได้แล้ว ทางเดินภายในแคบมากๆ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ทางเดินประดับด้วยไฟ สว่างไสวตลอดทางเวลานี้ 18.30 น.
เดี๋ยวจะมีจุดพลุตอน 21.00 น.
ทางเดินประดับด้วยไฟ สว่างไสวตลอดทางเวลานี้ 18.30 น. 
เดี๋ยวจะมีจุดพลุตอน 21.00 น.

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

พระธาตุจอมเพชร
พระธาตุจอมเพชร

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

อัดซูมใกล้...พอจะได้ภาพสั่นไหวน้อยหน่อย ก็เป็นภาพนี้แหละ
(ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา) ระยะห่างสัก 200-300 เมตร น่าจะได้
อัดซูมใกล้...พอจะได้ภาพสั่นไหวน้อยหน่อย ก็เป็นภาพนี้แหละ 
(ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา) ระยะห่างสัก 200-300 เมตร น่าจะได้

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

มุมพระอาทิตย์ตกจากหอแก้ว ได้พื้นฉากหน้าเป็พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
มุมพระอาทิตย์ตกจากหอแก้ว ได้พื้นฉากหน้าเป็พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ต้องรีบเดินมาต่อที่หอแก้ว....จากจุดนี้เห้นพระธาตุจอมเพชรได้ชัดเจนกว่า
ต้องรีบเดินมาต่อที่หอแก้ว....จากจุดนี้เห้นพระธาตุจอมเพชรได้ชัดเจนกว่า

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

มีรูปมาโชว์ ในมุมนี้ 2 ภาพ
มีรูปมาโชว์ ในมุมนี้ 2 ภาพ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ใกล้เวลาอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่เขาวังแล้ว
ใกล้เวลาอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่เขาวังแล้ว

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

หลังพระพุทธรูป ในองค์ปราสาท คือ รูปปั้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 4
หลังพระพุทธรูป ในองค์ปราสาท คือ รูปปั้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 4

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

องค์พระพุทธรูปหน้าปราสาท
องค์พระพุทธรูปหน้าปราสาท

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ทางเดินข้าพิพิธภัณฑสถานแ่ห่งชาติ
ทางเดินข้าพิพิธภัณฑสถานแ่ห่งชาติ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคึรี อีกหนึ่ง ไฮไลท์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคึรี อีกหนึ่ง ไฮไลท์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

พระที่นั่งสันถาคารสถาน อยู่ระหว่างทางไปพิพิธภัณฑ์พระนครคีรี
พระที่นั่งสันถาคารสถาน อยู่ระหว่างทางไปพิพิธภัณฑ์พระนครคีรี

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

พระที่นั้งสันถาคารสถาน
ลักษณะเป็นหมู่พระที่นั่งขนาดใหญ่ ตัวพระที่นั่ง 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตหลังคามุมกระเบื้องกาบกล้วย มีสันหลังคาทับแบบจีน ชั้นบนเป็นห้องพักทั้ง 2 ฝั่ง ชั้นล่างด้านหน้าทำเป็นห้องรับแขก มีหน้ามุขยื่นออกไปเป็นที่ประทับทอดพระเนตรนาฏศิลป์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน ต่อมาใช้เป็นที่รับแขกเมือง
พระที่นั้งสันถาคารสถาน
ลักษณะเป็นหมู่พระที่นั่งขนาดใหญ่ ตัวพระที่นั่ง 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตหลังคามุมกระเบื้องกาบกล้วย มีสันหลังคาทับแบบจีน ชั้นบนเป็นห้องพักทั้ง 2 ฝั่ง ชั้นล่างด้านหน้าทำเป็นห้องรับแขก มีหน้ามุขยื่นออกไปเป็นที่ประทับทอดพระเนตรนาฏศิลป์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน ต่อมาใช้เป็นที่รับแขกเมือง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

เตรียมเวทีไว้แล้ว...รอเพียงเวลา
เตรียมเวทีไว้แล้ว...รอเพียงเวลา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ตรงนี้มีการแสดงละครนอก
ตรงนี้มีการแสดงละครนอก

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ขนมไทย เมืองเพชรแท้ๆ
ขนมไทย เมืองเพชรแท้ๆ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

จำลองตลาดย้อนยุค
จำลองตลาดย้อนยุค

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ป้ายบอกทาง มีอยู่ตามแยกต่างๆ
ป้ายบอกทาง มีอยู่ตามแยกต่างๆ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ขายงานศิลปะที่ระลึก
ขายงานศิลปะที่ระลึก

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

แผงงานแสดง..
ตลอดทางเดินไม่ต้องกลัวเหงา หิว หรือกระหายน้ำ...
แผงงานแสดง..
ตลอดทางเดินไม่ต้องกลัวเหงา หิว หรือกระหายน้ำ...

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

สีสรรยามเย็น...
สีสรรยามเย็น...

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

สิบสอง นักษัตริย์
สิบสอง นักษัตริย์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

พญาครุฑ....งานละเอียดมาก
พญาครุฑ....งานละเอียดมาก

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

กลุ่มศิลปินงานปูนปั้น
กลุ่มศิลปินงานปูนปั้น

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

กิจกรรมกลุ่มลูกหว้า เหมาะสำหรับเด็กๆ
เปิดกิจกรมม 17.00-20.00 น.
ระบายสีลงถุงกระดาษ ทำห่อการาบูน ฯลฯ
กิจกรรมกลุ่มลูกหว้า เหมาะสำหรับเด็กๆ
เปิดกิจกรมม 17.00-20.00 น.
ระบายสีลงถุงกระดาษ ทำห่อการาบูน ฯลฯ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ช่างสกุลเมืองเพชรทั้งสองฝั่ง
ช่างสกุลเมืองเพชรทั้งสองฝั่ง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

แกะหนังใหญ่
แกะหนังใหญ่

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ช่างประดิษฐ์
ช่างประดิษฐ์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ธีมงานชุดแรก...หมู่บ้านสกุลช่างเมืองเพชร
"งานสกุลช่างเมืองเพชร” เป็นผลงานที่เกิดจากช่างพื้นบ้านมีแบบฉบับศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนศิลปะที่ทำจากชุมชนอื่น และได้พัฒนาระดับฝีมือ รูปแบบ เนื้อหา จนเป็นลักษณะเฉพาะของ “สกุลช่างเมืองเพชร"
ธีมงานชุดแรก...หมู่บ้านสกุลช่างเมืองเพชร

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

และชมตัวเมืองเพชรบุรี
และชมตัวเมืองเพชรบุรี

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

อ้อ...ไว้จุดพลุ
อ้อ...ไว้จุดพลุ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ป้อมนี้ดูแปลกตา ระหว่างทางขึ้น ขอแวะไปสำรวจหน่อย...
ป้อมนี้ดูแปลกตา ระหว่างทางขึ้น ขอแวะไปสำรวจหน่อย...

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

เริ่มได้ยินเสียง...ดนตรีเบาๆ เข้าสู่บรรยากาศของงาน
เริ่มได้ยินเสียง...ดนตรีเบาๆ เข้าสู่บรรยากาศของงาน

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

อย่างไปยุ่งกับมัน ดีที่สุด
อย่างไปยุ่งกับมัน ดีที่สุด

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

อ่านกฏระเบียบกันก่อน...
อ่านกฏระเบียบกันก่อน...

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

เดินขึ้นเขาต่อ...
เดินขึ้นเขาต่อ...

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

เริ่มเข้าสู่บรรยากาศของงานพระนครคีรี
เริ่มเข้าสู่บรรยากาศของงานพระนครคีรี

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

สภาพตัวศาลา...เป็นจุมชมวิวได้ดีทีเดียว
สภาพตัวศาลา...เป็นจุมชมวิวได้ดีทีเดียว

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

แวะชม ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์....เป็นศาลาที่ประทับทอดพระเนตรการจัดงาน นักขัตฤกษ์และประเพณี เช่น งานสงกรานต์
ศาลานี้อยู่ใกล้ทางเข้าฝั่งวัดมหาสมณารามวรวิหาร
แวะชม ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์....เป็นศาลาที่ประทับทอดพระเนตรการจัดงาน นักขัตฤกษ์และประเพณี เช่น งานสงกรานต์ 
ศาลานี้อยู่ใกล้ทางเข้าฝั่งวัดมหาสมณารามวรวิหาร

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 31 มี.ค. 56

ทางขึ้นเขาวัง...เที่ยวงานพระนครคีรี ปี 2556
ผมฝากรถไว้ที่ ปั้ม Esso 40 บาท (ทั้งวัน)
เดินทางมาถึงนี้ 14.30 น. วันที่ 30 มี.ค. 56
ทางขึ้นเขาวัง...เที่ยวงานพระนครคีรี ปี 2556
ผมฝากรถไว้ที่ ปั้ม Esso 40 บาท (ทั้งวัน)
เดินทางมาถึงนี้ 14.30 น. วันที่ 30 มี.ค. 56

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดพระพุทธไสยาสน์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.59 กิโลเมตร

วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.20 กิโลเมตร

วัดเขาบันไดอิฐ วัดเขาบันไดอิฐ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.32 กิโลเมตร

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 1.67 กิโลเมตร

วัดกำแพงแลง วัดกำแพงแลง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.18 กิโลเมตร

พระรามราชนิเวศน์ พระรามราชนิเวศน์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.18 กิโลเมตร

ถ้ำเขาหลวง ถ้ำเขาหลวง (รีวิว 344 รายการ)

ห่าง 2.97 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

โรงแรม ซัน โรงแรม ซัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.27 กิโลเมตร

คีรีบูติค โฮเทล คีรีบูติค โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.42 กิโลเมตร

พอตเตอร์ โฮเทล พอตเตอร์ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.44 กิโลเมตร

รอยัล ไดมอน รอยัล ไดมอน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

เดอะคีรีเรสซิเทล เดอะคีรีเรสซิเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

ดาด ฟ้า โฮม แอนด์ คาเฟ่ ดาด ฟ้า โฮม แอนด์ คาเฟ่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.56 กิโลเมตร

ศิรสิทธิ์ แมนชั่น ศิรสิทธิ์ แมนชั่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

เดอะโคซี่ โฮเทล เพชรบุรี เดอะโคซี่ โฮเทล เพชรบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.11 กิโลเมตร

ไวท์ มังกี้ เกสท์เฮาส์ ไวท์ มังกี้ เกสท์เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.20 กิโลเมตร

บ้านไทยเกสเฮ้าส์ บ้านไทยเกสเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.30 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เจ็กเม้ง เจ็กเม้ง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

เปลญวน เปลญวน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.84 กิโลเมตร