“วัดจอมสวรรค์  เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลวงพ่อสาน  พระพุทธรูปงาช้าง  คัมภีร์งาช้าง”

วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลังคาซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นประดับประดาลวดลายฉลุ อารามเป็นไม้สัก ใช้เป็นทั้งโบสถ์ วิหาร และกุฏิ ภายในอารามแสดงให้เห็นฝีมือการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง เพดาน และเสาฉลุไม้ประดับกระจกสีงดงาม

โบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่

  1. หลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรักปิดทอง
  2. พระพุทธรูปงาช้าง ซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่า คัมภีร์งาช้าง หรือคัมภีร์ปาติโมกข์ โดยนำงาช้างมาบดแล้วอัดเป็นแผ่นบาง ๆ เขียนลงรักแดง จารึกเป็นอักษรพม่า และ
  3. บุษบก ลวดลายวิจิตรงดงามประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน

 ประวัติวัดจอมสวรรค์

สร้างขึ้นโดยชาวไทยใหญ่(เงี้ยว) เป็นศิลปะแบบพุกาม จะเห็นได้จากสภาพวัดต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง อายุของวัดมีมานานหลายร้อยปี เดิมที่เป็นวัดที่สร้าง ในป่ารกร้างป่าร่มครึ้มน่ากลัว มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบ มีลำคลองตัดผ่าน ขณะนั้น ยังไม่มีหมู่บ้านและผู้คนอาศัยอยู่เลย จนกระทั่งพ่อเฒ่ากันตี และนายฮ้อยคำมาก สองพ่อค้าเงี้ยว อพยพครอบครัวมาปักหลักอยู่ที่ป่าทึบใกล้บริเวณที่ตั้งวัดจอมสวรรค์ มาเห็นสภาพวัดซึ่งเป็นศิลปะแบบของต้นจึงเกิดความ เลื่อมใสมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนักจึงทำการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากพวกเงี้ยวที่อพยพติดตามมา กับพ่อเฒ่ากันตี แม่เฒ่าหล้า เจริญกุศล และนายฮ้อยคำมาก นับแต่นั้นมาชาวเงี้ยว
ได้อพยพมาสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณวัดมากมาย จนกลายเป็นหมู่บ้านใหม่ เรียกว่า “หมู่บ้านใหม่” จนทุกวันนี้ ในขณะนั้นตรงกับสมัยของเจ้าผู้ครองนครแพร่ ชื่อ เจ้าพิมพิสาร
(เจ้าหลวงขาเค) พ.ศ.๒๔๑๕ และต่อมาคุณพ่อของแม่เตียว อักษรมินทร์ ชื่อ นายจองนั่นตา(เฮดเมนอังกฤษ) และแม่กุยได้เป็น ผู้ดำเนินการสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ พร้อมทั้งสร้างเจดีย์รูปทรงแบบพม่า(พุกาม)ไว้ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันรวมบูรณะปฏิสังขรณ์ ที่ทำให้งดงามด้วยศิลปะลวดลายต่างๆ ซึ่งเกิดจากฝีมือของช่างพม่า ประมาณหนึ่งร้อยปีเศษ(ล่วงมาแล้ว)

จากรูปถ่ายของ “นายจองนั่นตา” (เฮดแมนอังกฤษ) ระบุไว้ว่า จองนั่นตาถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ รวมอายุได้ ๖๖ ปี ดังนั้นเราจึงทราบได้ว่า ท่านผู้นี้เกิดใน พ.ศ. ๒๔๑๓ ท่านมาภูมิลำเนา เดิมอยู่ทางเหนือของพม่า เคยคลุกคลีกับชาวอังกฤษมาก่อน ต่อมาได้ย้ายเข้ามาค้าขายที่เมืองแพร่จนร่ำรวย จึงคิดสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ ประจวบกับ ในขณะนั้นพวกเงี้ยวก็กำลังคิดสร้างถาวรวัตถุให้กับพุทธศาสนา ท่านเลยถือโอกาสร่วมแรงใจกันสร้างเพิ่มเติม วัดจอมสวรรค์ ซึ่งเป็นศิลปะแบบของตน ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ในสมัยนั้นชาวไทยใหญ่(เงี้ยว)ได้สร้างวัดไว้ที่เมืองแพร่ถึง ๓ วัด ด้วยกันคือ วัดจองใต้ (วัดต้นธง) วัดจองกลาง (สระบ่อแก้ว) วัดจองเหนือ(วัดจอมสวรรค์)

วัดนี้จึงเป็นโบราณสถาน และมีโบราณวัตถุที่มีคุณค่าหลายอย่า ของเมืองแพร่ และชาติไทยเป็นศิลปะอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนา กรมศิลปากรได้เล็งเห็นความสำคัญของโบราณสถาน และโบราณวัตถุอันล้ำค่า จึงได้จดทะเบียนไว้เป็นสมบัติของชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ เพื่อจะได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูปัจจุบันนี้จึงอยู่ในโครงการสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของจังหวัดแพร่ และองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัดจอมสวรรค์ มีมีความวิจิตรงดงามหลายอย่าง หากจะมองดูแต่ภายนอกก็จะเป็นรูปทรงขอวัดพม่า จะแปลกอยู่ตรงที่วิหารสร้างด้วยไม้สักฉลุไม้ประดับกระจกอย่างงดงามโดยเฉพาะเพดาน ส่วนหนึ่งในวิหารหลังนี้ได้แสดงศิลปะวัตถุโบราณไว้มากมาย เช่น คัมภีร์โบราณที่ทำจากงาช้าง ดอกไม้หิน ปืนคาบศิลาหลวงพ่อสาน เป็นต้น ซึ่งเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ทรงคุณค่ายิ่ง


เปิดทุกวัน เวลา  : 08.00 น. - 16.30 น.

การเดินทาง : ตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ 054-646205
ททท.สำนักงานแพร่(รับผิดชอบแพร่ น่าน อุตรดิตถ์) 054-521127,054-521118-9
ททท.Call Center 1672

วัดจอมสวรรค์

แชร์

อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่

ปิด

จ.8.00 - 16.30
อ. -
พ. -
พฤ. -
ศ. -
ส. -
อา. -

054-646205

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/prae/data/place/pic_wat_chomsawan.htm

3046

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

heartkub

รีวิวเมื่อ 12 ส.ค. 53

วัดจอมสวรรค์
วัดจอมสวรรค์

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดสระบ่อแก้ว วัดสระบ่อแก้ว (รีวิว 327 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.85 กิโลเมตร

กำแพงเมืองแพร่ กำแพงเมืองแพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.03 กิโลเมตร

วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดพระบาทมิ่งเมือง (รีวิว 572 รายการ)

ห่าง 1.32 กิโลเมตร

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.51 กิโลเมตร

ศาลหลักเมืองแพร่ ศาลหลักเมืองแพร่ (รีวิว 612 รายการ)

ห่าง 1.55 กิโลเมตร

วัดหลวง แพร่ วัดหลวง แพร่ (รีวิว 6 รายการ)

ห่าง 1.59 กิโลเมตร

บ้านวงศ์บุรี บ้านวงศ์บุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.74 กิโลเมตร

วิชัยราชา วิชัยราชา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.76 กิโลเมตร

วัดพระนอน วัดพระนอน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.86 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เฮือนนานา จอมสวรรค์ เฮือนนานา จอมสวรรค์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.20 กิโลเมตร

โรงแรม แม่ยม พาเลส โรงแรม แม่ยม พาเลส (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.28 กิโลเมตร

ภราดร แพร่ ภราดร แพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.39 กิโลเมตร

ฮัก อินน์ แพร่ ฮัก อินน์ แพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.86 กิโลเมตร

เดอะสิริโฮเทลแพร่ เดอะสิริโฮเทลแพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

จินเจอร์เบรดเฮ้าส์ คาเฟ่ แอนด์ แกลลอรี่ จินเจอร์เบรดเฮ้าส์ คาเฟ่ แอนด์ แกลลอรี่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.33 กิโลเมตร

นีด อะ แนป แพร่ นีด อะ แนป แพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.33 กิโลเมตร

เฮือนขันทอง เฮือนขันทอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.40 กิโลเมตร

ธาริส อาร์ท โฮเทล ธาริส อาร์ท โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.40 กิโลเมตร

บ้านไอ อินสปาย บ้านไอ อินสปาย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.52 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

สวนอาหารบ้านฝ้าย แพร่ สวนอาหารบ้านฝ้าย แพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.43 กิโลเมตร

สานฝัน สานฝัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.21 กิโลเมตร

ร้านสานฝัน แพร่ ร้านสานฝัน แพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.23 กิโลเมตร