“วัดจอมสวรรค์  เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลวงพ่อสาน  พระพุทธรูปงาช้าง  คัมภีร์งาช้าง”

วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลังคาซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นประดับประดาลวดลายฉลุ อารามเป็นไม้สัก ใช้เป็นทั้งโบสถ์ วิหาร และกุฏิ ภายในอารามแสดงให้เห็นฝีมือการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง เพดาน และเสาฉลุไม้ประดับกระจกสีงดงาม

โบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่

  1. หลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรักปิดทอง
  2. พระพุทธรูปงาช้าง ซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่า คัมภีร์งาช้าง หรือคัมภีร์ปาติโมกข์ โดยนำงาช้างมาบดแล้วอัดเป็นแผ่นบาง ๆ เขียนลงรักแดง จารึกเป็นอักษรพม่า และ
  3. บุษบก ลวดลายวิจิตรงดงามประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน

 ประวัติวัดจอมสวรรค์

สร้างขึ้นโดยชาวไทยใหญ่(เงี้ยว) เป็นศิลปะแบบพุกาม จะเห็นได้จากสภาพวัดต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง อายุของวัดมีมานานหลายร้อยปี เดิมที่เป็นวัดที่สร้าง ในป่ารกร้างป่าร่มครึ้มน่ากลัว มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบ มีลำคลองตัดผ่าน ขณะนั้น ยังไม่มีหมู่บ้านและผู้คนอาศัยอยู่เลย จนกระทั่งพ่อเฒ่ากันตี และนายฮ้อยคำมาก สองพ่อค้าเงี้ยว อพยพครอบครัวมาปักหลักอยู่ที่ป่าทึบใกล้บริเวณที่ตั้งวัดจอมสวรรค์ มาเห็นสภาพวัดซึ่งเป็นศิลปะแบบของต้นจึงเกิดความ เลื่อมใสมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนักจึงทำการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากพวกเงี้ยวที่อพยพติดตามมา กับพ่อเฒ่ากันตี แม่เฒ่าหล้า เจริญกุศล และนายฮ้อยคำมาก นับแต่นั้นมาชาวเงี้ยว
ได้อพยพมาสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณวัดมากมาย จนกลายเป็นหมู่บ้านใหม่ เรียกว่า “หมู่บ้านใหม่” จนทุกวันนี้ ในขณะนั้นตรงกับสมัยของเจ้าผู้ครองนครแพร่ ชื่อ เจ้าพิมพิสาร
(เจ้าหลวงขาเค) พ.ศ.๒๔๑๕ และต่อมาคุณพ่อของแม่เตียว อักษรมินทร์ ชื่อ นายจองนั่นตา(เฮดเมนอังกฤษ) และแม่กุยได้เป็น ผู้ดำเนินการสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ พร้อมทั้งสร้างเจดีย์รูปทรงแบบพม่า(พุกาม)ไว้ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันรวมบูรณะปฏิสังขรณ์ ที่ทำให้งดงามด้วยศิลปะลวดลายต่างๆ ซึ่งเกิดจากฝีมือของช่างพม่า ประมาณหนึ่งร้อยปีเศษ(ล่วงมาแล้ว)

จากรูปถ่ายของ “นายจองนั่นตา” (เฮดแมนอังกฤษ) ระบุไว้ว่า จองนั่นตาถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ รวมอายุได้ ๖๖ ปี ดังนั้นเราจึงทราบได้ว่า ท่านผู้นี้เกิดใน พ.ศ. ๒๔๑๓ ท่านมาภูมิลำเนา เดิมอยู่ทางเหนือของพม่า เคยคลุกคลีกับชาวอังกฤษมาก่อน ต่อมาได้ย้ายเข้ามาค้าขายที่เมืองแพร่จนร่ำรวย จึงคิดสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ ประจวบกับ ในขณะนั้นพวกเงี้ยวก็กำลังคิดสร้างถาวรวัตถุให้กับพุทธศาสนา ท่านเลยถือโอกาสร่วมแรงใจกันสร้างเพิ่มเติม วัดจอมสวรรค์ ซึ่งเป็นศิลปะแบบของตน ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ในสมัยนั้นชาวไทยใหญ่(เงี้ยว)ได้สร้างวัดไว้ที่เมืองแพร่ถึง ๓ วัด ด้วยกันคือ วัดจองใต้ (วัดต้นธง) วัดจองกลาง (สระบ่อแก้ว) วัดจองเหนือ(วัดจอมสวรรค์)

วัดนี้จึงเป็นโบราณสถาน และมีโบราณวัตถุที่มีคุณค่าหลายอย่า ของเมืองแพร่ และชาติไทยเป็นศิลปะอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนา กรมศิลปากรได้เล็งเห็นความสำคัญของโบราณสถาน และโบราณวัตถุอันล้ำค่า จึงได้จดทะเบียนไว้เป็นสมบัติของชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ เพื่อจะได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูปัจจุบันนี้จึงอยู่ในโครงการสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของจังหวัดแพร่ และองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัดจอมสวรรค์ มีมีความวิจิตรงดงามหลายอย่าง หากจะมองดูแต่ภายนอกก็จะเป็นรูปทรงขอวัดพม่า จะแปลกอยู่ตรงที่วิหารสร้างด้วยไม้สักฉลุไม้ประดับกระจกอย่างงดงามโดยเฉพาะเพดาน ส่วนหนึ่งในวิหารหลังนี้ได้แสดงศิลปะวัตถุโบราณไว้มากมาย เช่น คัมภีร์โบราณที่ทำจากงาช้าง ดอกไม้หิน ปืนคาบศิลาหลวงพ่อสาน เป็นต้น ซึ่งเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ทรงคุณค่ายิ่ง


การเดินทาง : ตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ 054-646205
ททท.สำนักงานแพร่(รับผิดชอบแพร่ น่าน อุตรดิตถ์) 054-521127,054-521118-9
ททท.Call Center 1672

วัดจอมสวรรค์

แชร์

อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 แผนที่

รีวิว 4 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่

No hours available

054-646205

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/prae/data/place/pic_wat_chomsawan.htm

2958

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 4 รายการ)

heartkub

รีวิวเมื่อ 12 ส.ค. 53
ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 12 ส.ค. 53

วัดจอมสวรรค์
วัดจอมสวรรค์

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 12 ส.ค. 53
ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 12 ส.ค. 53
ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดสระบ่อแก้ว วัดสระบ่อแก้ว (รีวิว 327 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

กำแพงเมืองแพร่ กำแพงเมืองแพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.03 กิโลเมตร

วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดพระบาทมิ่งเมือง (รีวิว 572 รายการ)

ห่าง 1.37 กิโลเมตร

จวนผู้ว่าเมืองแพร่ จวนผู้ว่าเมืองแพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.51 กิโลเมตร

ศาลหลักเมืองแพร่ ศาลหลักเมืองแพร่ (รีวิว 612 รายการ)

ห่าง 1.54 กิโลเมตร

วัดหลวง วัดหลวง (รีวิว 6 รายการ)

ห่าง 1.57 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 1.62 กิโลเมตร

บ้านวงศ์บุรี บ้านวงศ์บุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.74 กิโลเมตร

วิชัยราชา วิชัยราชา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.75 กิโลเมตร

วัดพระนอน วัดพระนอน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.78 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เฮือนนานา จอมสวรรค์ เฮือนนานา จอมสวรรค์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.20 กิโลเมตร

โรงแรม แม่ยม พาเลส โรงแรม แม่ยม พาเลส (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.28 กิโลเมตร

ฮัก อินน์ แพร่ ฮัก อินน์ แพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.86 กิโลเมตร

เดอะสิริโฮเทลแพร่ เดอะสิริโฮเทลแพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

จินเจอร์เบรดเฮ้าส์ คาเฟ่ แอนด์ แกลลอรี่ จินเจอร์เบรดเฮ้าส์ คาเฟ่ แอนด์ แกลลอรี่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.33 กิโลเมตร

ธาริส อาร์ท โฮเทล ธาริส อาร์ท โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.41 กิโลเมตร

บ้านไอ อินสปาย บ้านไอ อินสปาย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.52 กิโลเมตร

มีเบด แอนด์ เบรคฟาสต์ มีเบด แอนด์ เบรคฟาสต์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.55 กิโลเมตร

วรยาเพลส วรยาเพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.59 กิโลเมตร

โรงแรมภูมิไทย การ์เด้น โรงแรมภูมิไทย การ์เด้น (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.92 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

สานฝัน สานฝัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.22 กิโลเมตร

ร้านสานฝัน แพร่ ร้านสานฝัน แพร่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.23 กิโลเมตร