“วัดหน้าพระเมรุ นมัสการพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ  ”

วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พุทธศักราช 2046 มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” ที่ตั้งของวัดนี้เดิมคงเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้นต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้น

 มีตำนานเล่าว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2046 วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งทำศึกกับพระเจ้าบุเรงนองได้มีการทำสัญญาสงบศึกเมื่อ พ.ศ. 2106ได้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาส

 วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถมีขนาดยาว 50 เมตร กว้าง 16 เมตรเป็นแบบอยุธยาตอนต้นซึ่งมีเสาอยู่ภายใน

 ต่อมาสร้างขยายออกโดยเพิ่มเสารับชายคาภายนอกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาคและมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง เสาเหลี่ยมสองแถวๆ ละแปดต้น มีบัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา ด้านบนประดับด้วยดาวเพดานเป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทอง ส่วนลายแกะสลักบานประตูพระวิหารน้อย เป็นลายแกะสลักด้วยไม้สักหนา แกะสลักจากพื้นไม้ไม่มีการนำชิ้นส่วนที่อื่นมาติดต่อเป็นลายซ้อนกันหลายชั้น พระประธานในอุโบสถสร้างปลายสมัยอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช มีนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ

 จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันและมีความสมบูรณ์งดงามมากสูงประมาณ 6 เมตรหน้าตักกว้างประมาณ 4.40 เมตร ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้โดยรักษาแบบอย่างเดิมไว้

 และได้เชิญพระพุทธรูปศิลาสีเขียวหรือพระคันธารราฐประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีจากวัดมหาธาตุมาไว้ในวิหารสรรเพชญ์(หรือเรียกว่า วิหารน้อยเพราะขนาดวิหารเล็ก มีความยาว 16 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร) ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีนี้ นับเป็น 1 ใน 5 องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย จึงนับเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้

 

พระอุโบสถเปิดตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เที่ยวได้ทุกวัน

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การท่องเที่ยวอยุธยา โทร. 035-322730-1
  • สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต 6 (อยุธยา) โทร. 0-3524-6076 ถึง 7, หรือ
  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-336550 และ 035-336647
 

วัดหน้าพระเมรุ

แชร์

เทศบาลเมือง หมู่ 5 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 แผนที่

รีวิว 17 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

เปิด : 8.00 - 18.00

จ.8.00 - 18.00
อ.8.00 - 18.00
พ.8.00 - 18.00
พฤ.8.00 - 18.00
ศ.8.00 - 18.00
ส.8.00 - 18.00
อา.8.00 - 18.00

035-322730

https://www.thai-tour.com/thai-tour/central/ayutthaya/data/place/pic_watnaprameru.htm

5416

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 17 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา "ปางชนะมาร" หุ้มด้วยเงินสีขาวบริสุทธิ์ ประดิษฐานอยู่วิหารด้านหลังพระอุโบสถที่ประดิษฐานองค์หวลงพ่อนิมิตร
อายุกว่า 500 ปี ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

เสาเหลี่ยมสองแถวๆ ละแปดต้น มีบัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา ด้านบนประดับด้วยดาวเพดานเป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทอง
เสาเหลี่ยมสองแถวๆ ละแปดต้น มีบัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา ด้านบนประดับด้วยดาวเพดานเป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทอง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง
หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

พระอุโบสถมีขนาดยาว 50 เมตร กว้าง 16 เมตรเป็นแบบอยุธยาตอนต้นซึ่งมีเสาอยู่ภายใน
พระอุโบสถมีขนาดยาว 50 เมตร กว้าง 16 เมตรเป็นแบบอยุธยาตอนต้นซึ่งมีเสาอยู่ภายใน

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลือนลาง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลือนลาง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

บานประตูสลักลายบนเนื้อไม้เป็นรูปนก
บานประตูสลักลายบนเนื้อไม้เป็นรูปนก

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

พระคันธารราฐ ที่ในโลกมีเพียงหกองค์ 5 องค์อยู่ในประเทศไทย

พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดีเช่นพระคันธารราฐ ปรากฏในโลกเพียงหกองค์เท่านั้น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ 3 องค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา(อยุธยา) 1 องค์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย 1 องค์ และที่วัดหน้าพระเมรุนี้อีก 1 องค์ ซึ่งกล่าวกันว่าเดิม พระคันธารราฐ เป็นพระพุทธรูปศิลาสีเขียว แต่เนื่องจากผ่านกาลเวลามานานจึงทำให้กลายเป็นสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้งปัจจุบันดูคล้ายเป็นสีดำ แต่ถ้าลองไปดูใกล้ๆแล้วจะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆสีเขียว เพราะทำจากหินทรายแกะสลัก เชื่อกันว่าหากสักการบูชาแล้วจะอายุยืน มั่นคงดั่งศิลา

"พระคันธารราฐ" ที่ประทับอยู่ในวิหารวิหารสรรเพชญ์ หรือวิหารเขียน หรือวิหารน้อย ที่เรียกกันเช่นนี้เนื่องจากวิหารมีขนาดเล็กเพียง 6 เมตร ยาว 16 เมตรเท่านั้น ตั้งอยู่ข้างพระอุโบสถ สร้าง ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทรงโปรดเกล้าให้พระยาไชยวิชิต (เผือก) เป็นแม่กองบูรณะ ปฏิสังขรณ์ และได้อัญเชิญพระคันธารราฐ พระพุทธรูปศิลาเขียวสมัยทวารวดี ปางปฐมเทศนา ประทับห้อยพระบาท
พระคันธารราฐ ที่ในโลกมีเพียงหกองค์ 5 องค์อยู่ในประเทศไทย 

พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดีเช่นพระคันธารราฐ ปรากฏในโลกเพียงหกองค์เท่านั้น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ 3 องค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา(อยุธยา) 1 องค์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย 1 องค์ และที่วัดหน้าพระเมรุนี้อีก 1 องค์ ซึ่งกล่าวกันว่าเดิม พระคันธารราฐ เป็นพระพุทธรูปศิลาสีเขียว แต่เนื่องจากผ่านกาลเวลามานานจึงทำให้กลายเป็นสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้งปัจจุบันดูคล้ายเป็นสีดำ แต่ถ้าลองไปดูใกล้ๆแล้วจะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆสีเขียว เพราะทำจากหินทรายแกะสลัก เชื่อกันว่าหากสักการบูชาแล้วจะอายุยืน มั่นคงดั่งศิลา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

พระพุทธรูปศิลาสีเขียวหรือพระคันธารราฐประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีจากวัดมหาธาตุมาไว้ในวิหารสรรเพชญ์(หรือเรียกว่า วิหารน้อยเพราะขนาดวิหารเล็ก มีความยาว 16 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร) ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีนี้ นับเป็น 1 ใน 5 องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย จึงนับเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้
พระพุทธรูปศิลาสีเขียวหรือพระคันธารราฐประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีจากวัดมหาธาตุมาไว้ในวิหารสรรเพชญ์(หรือเรียกว่า วิหารน้อยเพราะขนาดวิหารเล็ก มีความยาว 16 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร) ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีนี้ นับเป็น 1 ใน 5 องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย จึงนับเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

วิหารน้อย หรือวิหารเขียน มีมุขซึ่งยื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังมุงหลังคากระเบื้องไทย หน้าบันสลักลายเครือดอกไม้และนกปิดทอง
ประดับกระจกสี บานประตูสลักลายบนเนื้อไม้เป็นรูปนก ผนังภายในวิหารภาพสีเรื่องชาดกและการค้าสำเภา
ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทสมัยทวารวดีเป็นพระพุทธรูปศิลาหินเขียว
วิหารน้อย หรือวิหารเขียน มีมุขซึ่งยื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังมุงหลังคากระเบื้องไทย หน้าบันสลักลายเครือดอกไม้และนกปิดทอง
ประดับกระจกสี บานประตูสลักลายบนเนื้อไม้เป็นรูปนก ผนังภายในวิหารภาพสีเรื่องชาดกและการค้าสำเภา 
ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทสมัยทวารวดีเป็นพระพุทธรูปศิลาหินเขียว

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 30 พ.ค. 55

พระคันธารราฐประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดี (จำลอง) ในวิหารใหญ่
พระคันธารราฐประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดี (จำลอง) ในวิหารใหญ่

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 10 เม.ย. 55

ทุกสิ่งภายในวัดนี้ล้วนแต่จะมีสิ่งของที่มีอายุมากหลายอย่่างเลยก็ว่าได้
ทุกสิ่งภายในวัดนี้ล้วนแต่จะมีสิ่งของที่มีอายุมากหลายอย่่างเลยก็ว่าได้

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 10 เม.ย. 55

ชมด้านนอกบ้าง
ชมด้านนอกบ้าง

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 10 เม.ย. 55

หลวงพ่อขาว
หลวงพ่อขาว

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 10 เม.ย. 55

ภายนอกวัดตามกำแพงก็จะมีพระพุทธรูปอยู่อีกมากมาย
ภายนอกวัดตามกำแพงก็จะมีพระพุทธรูปอยู่อีกมากมาย

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 10 เม.ย. 55

มาทำบุญด้วยกันนะ ^^
มาทำบุญด้วยกันนะ ^^

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 10 เม.ย. 55

ภายในวัด
ภายในวัด

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 10 เม.ย. 55

มีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายที่อยู่ภายวิหารน้อย
มีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายที่อยู่ภายวิหารน้อย

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดหัสดาวาส วัดหัสดาวาส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.13 กิโลเมตร

วัดโคกพระยา วัดโคกพระยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.23 กิโลเมตร

พระราชวังหลวง อยุธยา พระราชวังหลวง อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.43 กิโลเมตร

วัดธรรมิกราช วัดธรรมิกราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา (รีวิว 17 รายการ)

ห่าง 0.75 กิโลเมตร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.83 กิโลเมตร

วิหารพระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.88 กิโลเมตร

ตลาดน้ำคลองสระบัว ตลาดน้ำคลองสระบัว (รีวิว 793 รายการ)

ห่าง 0.89 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านวันเลิฟ เกสท์เฮาส์ บ้านวันเลิฟ เกสท์เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

ดิ อะเวล อยุธยา ดิ อะเวล อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.41 กิโลเมตร

โรงแรมอยุธยาธานี โรงแรมอยุธยาธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.45 กิโลเมตร

บ้านหลวงหาญ เกสเฮ้าส์ บ้านหลวงหาญ เกสเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.55 กิโลเมตร

มารีญา เกสเฮ้าส์ มารีญา เกสเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.56 กิโลเมตร

บ้านเพ็ญนี อยุธยา บ้านเพ็ญนี อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.59 กิโลเมตร

โฮมมี ฮัท อยุธยา โฮมมี ฮัท อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.66 กิโลเมตร

โทนี่ส์เพลส โทนี่ส์เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.99 กิโลเมตร

สิปปฺ พระนครศรีอยุธยา สิปปฺ พระนครศรีอยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.02 กิโลเมตร

บ้านฉัน โฮสเทล บ้านฉัน โฮสเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.03 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เส็งหัวแหลม เส็งหัวแหลม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.72 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.07 กิโลเมตร

ป้าพร อยุธยา ป้าพร อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.25 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก อยุธยา ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.36 กิโลเมตร

เจริญรุ่งเรือง เจริญรุ่งเรือง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.38 กิโลเมตร

เจี๊ยบต้มเลือดหมู เจี๊ยบต้มเลือดหมู (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.66 กิโลเมตร

ร้านลำปาง ร้านลำปาง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.70 กิโลเมตร

ครัวร่วมใจ ครัวร่วมใจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.73 กิโลเมตร

ร้านอาหารอยุธยารมณ์ ร้านอาหารอยุธยารมณ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.75 กิโลเมตร

หลบมุม หลบมุม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.75 กิโลเมตร