“วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณอยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร  ”

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุสุโขทัย,วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือ “สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2035 รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2042 พระองค์ก็ทรงให้สร้างพระเจดีย์องค์ต่อมา ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์กลาง เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระบรมเชษฐาธิราช

ในปีต่อมา พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างพระวิหาร ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง 8 วา (ประมาณ 16 เมตร)หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม)
ประดิษฐานไว้ในวิหาร ถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ

เจดีย์องค์ที่ 3 ถัดมาจากด้านทิศตะวันตกเป็น เจดีย์บรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4(พระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรด
ให้สร้างขึ้น เจดีย์ทั้งสามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา

ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้าง พระที่นั่งจอมทอง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กำแพงทางด้านติดกับ วิหารพระมงคลบพิตร เพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือ
พระสงฆ์

ราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรก ภายหลังเมื่อเสียกรุง พ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน และ บรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่
ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์สรรเพชญดาญาณ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วิหารทิศ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดำเนิน การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบพระพุทธรูป เครื่องทองคำมากมายและในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

 

การเดินทาง

หากเดินทางมาจากรุงเทพโดยใช้ถนนสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32)เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าอยุธยา ตรงเข้ามาผ่านสะพานนเศวร ไปตาม ถ.โรจนะจนสุดถนน เลี้ยวขวาตรงศาลากลางเก่าไปจนถึงวงเวียน บริเวณที่ทำการตำรวจท่องเที่ยวเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 500 ม.จะมีทางแยกเลี้ยวขวาซึ่งจะเป็นด้านหลังวิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญจะอยู่ถัดออกไป

  • เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.
  • ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3
  • โทร 035-242501, 035-242448

หมายเหตุ ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30น.-21.00น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถาน

 

วัดพระศรีสรรเพชญ์

แชร์

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 แผนที่

รีวิว 18 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

ปิด

จ.8.30 - 18.30
อ.8.30 - 18.30
พ.8.30 - 18.30
พฤ.8.30 - 18.30
ศ.8.30 - 18.30
ส.8.30 - 18.30
อา.8.30 - 18.30

035-242501

https://www.thai-tour.com/thai-tour/central/ayutthaya/data/place/pic_watphrasisanpetch.htm

7284

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 18 รายการ)

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 26 ม.ค. 58

ชื่ออะไร

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 6 ก.พ. 57

โอ้ยๆร้อนๆยุดยาร้องมากเรย

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 18 มิ.ย. 56

สวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากอยุธยา

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 5 มิ.ย. 56

รักเธอ มัน แย่รักดีกว่า

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 9 ก.ย. 55

ไม่มีเงินอะ?

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 15 ส.ค. 55

เรารักอยุธยาแม้จะไม่ไช่คนอยูธยา

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

ความสวยงามแบบธรรมชาติและเก่าแก่แบบนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวหรือทำบุญกันได้นะครับที่ วัดพระศรีสรรเพชญ์
ความสวยงามแบบธรรมชาติและเก่าแก่แบบนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวหรือทำบุญกันได้นะครับที่ วัดพระศรีสรรเพชญ์

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

ความแข็งแรงของอิฐหรือเสาทุกต้นนั้นก็ยังคงทนอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ แม้ปีที่แล้วจะมีน้ำท่วมก็เถอะ
ความแข็งแรงของอิฐหรือเสาทุกต้นนั้นก็ยังคงทนอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ แม้ปีที่แล้วจะมีน้ำท่วมก็เถอะ

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยงามจริงๆ
ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยงามจริงๆ

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

ถึงจะเก่าแต่ความสวยงามนั้นไม่เก่าอย่างสภาพเลยจริงๆ
ถึงจะเก่าแต่ความสวยงามนั้นไม่เก่าอย่างสภาพเลยจริงๆ

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

ข้างในตัวเจดีย์หรือตามจุดต่างๆของวัด
ข้างในตัวเจดีย์หรือตามจุดต่างๆของวัด

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

เดินชมกันได้ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว
เดินชมกันได้ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

แต่ละจุดนั้นก็จะมีประวัติหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับตรงจุดนั้น ๆ
แต่ละจุดนั้นก็จะมีประวัติหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับตรงจุดนั้น ๆ

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

ทิวทัศน์วิวก็สวยและเหมาะที่จะเก็บภาพไว้
ทิวทัศน์วิวก็สวยและเหมาะที่จะเก็บภาพไว้

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

ร่องรอยบางอย่างจากสมัยก่อนๆก็ยังคงมีเหลืออยู่บ้าง
ร่องรอยบางอย่างจากสมัยก่อนๆก็ยังคงมีเหลืออยู่บ้าง

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

เป็นวัดที่มีความเก่าแก่โดยเฉพาะตัวจริงๆ
เป็นวัดที่มีความเก่าแก่โดยเฉพาะตัวจริงๆ

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

แม้บางอย่างสภาพอาจจะเก่ามากเกินไปจนหายไปกว่าครึ่ง
แม้บางอย่างสภาพอาจจะเก่ามากเกินไปจนหายไปกว่าครึ่ง

ถูกใจ แชร์

surapol

รีวิวเมื่อ 11 เม.ย. 55

ทุกอย่างในวัดนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพก็ยังคงเดิมมาโดยตลอด
ทุกอย่างในวัดนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพก็ยังคงเดิมมาโดยตลอด

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา (รีวิว 17 รายการ)

ห่าง 0.08 กิโลเมตร

วิหารพระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.10 กิโลเมตร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.23 กิโลเมตร

คุ้มขุนแผน คุ้มขุนแผน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.24 กิโลเมตร

วัดพระรามและบึงพระราม วัดพระรามและบึงพระราม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

ปางช้างแลเพนียด ปางช้างแลเพนียด (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.34 กิโลเมตร

ศาลหลักเมือง อยุธยา ศาลหลักเมือง อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.40 กิโลเมตร

พระราชวังหลวง อยุธยา พระราชวังหลวง อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.43 กิโลเมตร

วัดธรรมิกราช วัดธรรมิกราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.54 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา (รีวิว 195 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านเพ็ญนี อยุธยา บ้านเพ็ญนี อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.91 กิโลเมตร

โฮมมี ฮัท อยุธยา โฮมมี ฮัท อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.24 กิโลเมตร

บ้านวันเลิฟ เกสท์เฮาส์ บ้านวันเลิฟ เกสท์เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.33 กิโลเมตร

ดิ อะเวล อยุธยา ดิ อะเวล อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.41 กิโลเมตร

ยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ ยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.52 กิโลเมตร

ศาลา อยุธยา ศาลา อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.53 กิโลเมตร

บ้านฉัน โฮสเทล บ้านฉัน โฮสเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.57 กิโลเมตร

บ้านริมน้ำ อยุธยา บ้านริมน้ำ อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.59 กิโลเมตร

มารีญา เกสเฮ้าส์ มารีญา เกสเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.60 กิโลเมตร

บ้านเคียงชล บ้านเคียงชล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.66 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เส็งหัวแหลม เส็งหัวแหลม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.99 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก อยุธยา ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.13 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.22 กิโลเมตร

สมบัติเจ้าพระยา สมบัติเจ้าพระยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.30 กิโลเมตร

ร้านอาหารอยุธยารมณ์ ร้านอาหารอยุธยารมณ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.34 กิโลเมตร

โรตีสายไหม อาบีดีน ประนอม แสงอรุณ โรตีสายไหม อาบีดีน ประนอม แสงอรุณ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.40 กิโลเมตร

ครัวนายพัน ครัวนายพัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร

ร้านอาหาร บ้านไม้ ริมน้ำ อยุธยา ร้านอาหาร บ้านไม้ ริมน้ำ อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร

ส้มตำครกนายพัน ส้มตำครกนายพัน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.45 กิโลเมตร

บ้านไม้ริมน้ำ บ้านไม้ริมน้ำ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.48 กิโลเมตร