ทริปใกล้เคียง 'Waterford'

ท่องเที่ยว 'Bunmahon'

: 1628เหมืองทองแดงแทนคาร์ดสทาวน์

เหมืองทองแดงแทนคาร์ดสทาวน์

อาคารเหมืองทองแดงเก่าสร้างในปี ค.ศ. 1824

719
ศูนย์บริการนักท่องเทียวคอปเปอร์โคลสท์จีโอพาร์ค

ศูนย์บริการนักท่องเทียวคอปเปอร์โคลสท์จีโอพาร์ค

ศูนย์นักท่องเที่ยวให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางเหมืองทองแดง

456
อุทยานธรณีวิทยาบุนมาฮอน

อุทยานธรณีวิทยาบุนมาฮอน

อุทยานธรณีวิทยาสร้างและดูแลโดย Copper Coast UNESCO Global Geopark ให้ผู้เข้าชมได้เห็นธรณีวิทยาของ Copper Coast

184
ทริปของคุณ