สถานที่ท่องเที่ยว

ฉะเชิงเทรา

ไทย

views:27827


ทริปใกล้เคียง ฉะเชิงเทรา

  • วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

   วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

   address ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

   วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดนี้ถือว่าเป็นวัดทื่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคนั้น เพราะนอกจากจะได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมากว้าง 17 เมตร ยาว 29.50 เมตรแล้ว สังเกตจาก ศิลปะที่องค์พระปรางค์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพระปรางค์อัฐเคราะห์ใน วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพมหานครมากจึงน่าเชื่อถือได้ว่าคงจะได้ช่างฝีมือจากเมืองหลวง

   upload image

   views 3045

   Place

   share

  • วัดจีนประชาสโมสร

   วัดจีนประชาสโมสร

   address ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ

   วัดจีนประชาสโมสร สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ รูปปั้นขนาดใหญ่ของจตุโลกบาล และเทวรูปจีนอ้วยโห้ซึ่งแต่งกายชุดนักรบ นอกจากนี้ยังมีวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

   upload image

   views 1962

   Place

   share

  • วัดอุภัยภาติการาม

   วัดอุภัยภาติการาม

   address ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

   วัดอุภัยภาติการาม เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก) หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “เจ้าพ่อซำปอกง” ในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์เท่านั้น

   upload image

   views 2253

   Place

   share

  • ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

   ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

   address ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ

   ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี

   upload image

   views 3100

   Place

   share

  • วัดหลวงพ่อโสธร

   วัดหลวงพ่อโสธร

   address ต. หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

   "หลวงพ่อโสธร" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง ประดิษฐานอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธร

   upload image

   views 2552

   Place

   share

  • แม่น้ำบางปะกง

   แม่น้ำบางปะกง

   address อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

   แม่น้ำบางปะกง ล่องเรือในแม่น้ำบางประกง ชมภาพความเป็นอยู่อย่างไทย

   upload image

   views 3723

   Place

   share

  • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา

   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา

   address ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เป็นสวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองรายล้อมไปด้วยอาคารที่ทำการของรัฐ โดยแต่ละหน่วยงานมีสวนของตนเองที่จัดแต่งให้สอดคล้องกับสวนใหญ่ ทางเข้าสวนมีหลายทาง แต่ละทางมีซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงาม ถนนเดิมที่ผ่านกลางสวนมีคูน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำสะอาดคู่ขนานไป ริมน้ำปลูกต้รนนทรีและปาล์มเรยงรายตามคูน้ำ ถนนแบ่งสวนออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งด้านตรงข้ามศาลากลางจังหวัดมีอาคารทรงไทยซึ่งเป็นศาลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อครั้งสเด็จมาเป็นประธานพิธีเปิดสวน ปัจจุบันใช้ในกิจกรรมหลายด้าน หน้าศาลามีต้นเฟื่องฟ้าทรงปลูกในวันสเด็จ

   upload image

   views 3176

   Place

   share

  • ตลาดบ้านใหม่

   ตลาดบ้านใหม่

   address ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ

   ตลาดบ้านใหม่ เป็นตลาดบก กว่า 100 ปี เป็นตลาดชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตรงข้ามวัดซำปอกง สังเกตุทางเข้าดีๆ ระวังจะขับรถเลย (มีทางเข้าได้สองทาง) บริเวณนอกตลาดมีที่จอดรถ

   upload image

   views 4161

   Place

   share

  • วัดปากน้ำโจ้โล้

   วัดปากน้ำโจ้โล้

   address ตำบล บางคล้า อำเภอ บางคล้า ฉะเ

   อลังกาลโบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ งดงาม เหลืองอร่าม

   upload image

   views 457

   Place

   share

  • วัดโพธิ์บางคล้า

   วัดโพธิ์บางคล้า

   address อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเฉรา 24110

   วัดโพธิ์บางคล้า เป็นวัดที่มีค้างคาวแม่ไก่เป็นจำนวนมาก ในเวลากลางวันจะเกาะห้อยหัวลงตามกิ่งไม้อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ ยามพลบค่ำก็ออกไปหากิน

   upload image

   views 2067

   Place

   share

  • เขาหินซ้อน

   เขาหินซ้อน

   address อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

   เขาหินซ้อน ภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่น้อย รูปทรงต่าง ๆ เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณเขาหินซ้อนจัดเป็น "สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ"

   upload image

   views 1393

   Place

   share

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

   address ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรแผนใหม่โดยความร่วมมือทั้งจากส่วนราชการและเอกชน

   upload image

   views 2802

   Place

   share

  • ตลาดคลองสวน 100 ปี

   ตลาดคลองสวน 100 ปี

   address อยู่ระหว่าง ต.คลองสวน อ.บางบ่อ

   ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นตลาดโบราณอายุกว่า 100 ปีที่ยังคงดำเนินวิถีชีวิต ความเป็นตลาดเหมือนเดิม

   upload image

   views 4264

   Place

   share

  • วัดโพรงอากาศ

   วัดโพรงอากาศ

   address โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะ

   พระพิฆเนศองค์นั่ง วัดโพรงอากาศ  เมืองแห่งมหาเทพ “พระพิฆเนศ” ทั้งปางนอน-ปางนั่ง-ปางยืน ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย 

   upload image

   views 5180

   Place

   share

  • วัดเขาดิน บางปะกง

   วัดเขาดิน บางปะกง

   address อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

   พระมหษธาตุเจดีย์ บนยอดเขา และพระพุทธโสธร(จำลอง)องค์ใหญ่บนยอดเขา

   upload image

   views 1807

   Place

   share

  • วัดหงษ์ทอง

   วัดหงษ์ทอง

   address ตำบล สองคลอง อำเภอ บางปะกง ฉะ

   วัดหงษ์ทอง หรือ วัดกลางน้ำ บริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล เจดีย์มี 5 ชั้น 

   upload image

   views 259

   Place

   share

  • อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง

   อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง

   address หมู่ 2 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเข

   อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง

   upload image

   views 1344

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง