ทริปใกล้เคียง 'ตาก'

ช้อปปิ้ง 'ตาก'

เลือก : อำเภอ
: 1411


อำเภอแม่สอด
ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย ตลาดขายสินค้านำเข้าและสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าชายแดน หรือข้ามฝั่งไปพม่า 

5821
ตลาดมูเซอ

ตลาดมูเซอ

ตลาดมูเซอ ชิมกาแฟคั่วบด สินค้าราคาถูก เช่น ผักผลไม้สดใหม่ สินค้าหัตถกรรม

5031
น้ำพริกกุ้ง แม่ปะ

น้ำพริกกุ้ง แม่ปะ

น้ำพริกกุ้ง แม่ปะ

1320
ศูนย์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับแม่สอด

ศูนย์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับแม่สอด

ศูนย์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับแม่สอด

1215
ทริปของคุณ