ทริปใกล้เคียง 'นครศรีธรรมราช'

ท่องเที่ยว 'อำเภอนาบอน'

: 3208น้ำตกคลองจังและเดินป่าเขาเหมน

น้ำตกคลองจังและเดินป่าเขาเหมน

เป็นน้ำตกขนาด 7 ชั้น ที่สวยมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

2907
ทริปของคุณ