ทริปใกล้เคียง 'กระบี่'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปลายพระยา'

: 2263วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง

วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง

วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง สถาปัตยกรรมตกแต่งมีเอกลักษณ์จุดเด่นโบสถ์รูปช้าง

476
ทริปของคุณ