ทริปใกล้เคียง 'นครศรีธรรมราช'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเชียรใหญ่'

: 2722วัดแม่เจ้าอยู่หัว

วัดแม่เจ้าอยู่หัว

วัดที่มีตำนานอันยาวนานน่าสนใจ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

596
ทริปของคุณ