ทริปใกล้เคียง 'ปราจีนบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเมืองปราจีนบุรี'

: 3325วัดแก้วพิจิตร

วัดแก้วพิจิตร

วัดแก้วพิจิตร ชมพระอุโบสถ ที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ มีเสาแบบกรีก ด้านนอกหัวเสาเป็นแบบโครินเธียล

4659
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ โดยจะเป็นศูนย์การรวบรวม อนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี

4421
ศูนย์วัฒนธรรมปราจีนบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมปราจีนบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมปราจีนบุรี เป็นที่รวบรวมเอกสาร วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ของชาวบ้านในท้องถิ่น

3957
สถานีรถไฟปราจีนบุรี

สถานีรถไฟปราจีนบุรี

สถานีรถไฟปราจีนบุรี เป็นสถานที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใน อ. ต่างๆ ที่อยู่ใน จ.ปราจีนบุรี

3037
น้ำตกเหวนรก ปราจีนบุรี

น้ำตกเหวนรก ปราจีนบุรี

น้ำตกเหวนรก ปราจีนบุรี น้ำตกแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีความสวยงาม ความสูง 80 เมตร หน้าผาสูงชัน น้ำไหลเชี่ยวแรง

3008
น้ำตกเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

น้ำตกเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำไหลผ่านโขดหินเป็นชั้น ๆ ไม่สูงนักบริเวณรอบ ๆเป็นป่าโปร่ง ก่อนถึงน้ำตกประมาณ 400 เมตร หรือเหนือธารน้ำมีอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์หรืออ่างเขาอีโต้  

2515
วัดบางกระเบา

วัดบางกระเบา

วัดบางกระเบา ชมค้างคาวแม่ไก่และทิวทัศน์ ริมน้ำบางปะกง  

2710
น้ำตกห้วยเกษียร

น้ำตกห้วยเกษียร

น้ำตกห้วยเกษียร เป็นน้ำตกที่มีบรรยากาศตามธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ และเป็นน้ำตกไม่กี่ที่ของจังหวัดปราจีนบุรี  

2452
วัดโบสถ์ ปราจีนบุรี

วัดโบสถ์ ปราจีนบุรี

วัดโบสถ์ นมัสการพระพุทธรูปริมน้ำ ภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางประทับนั่ง พระพทุธรูปปางประทับนอน  

2402
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปราจีนบุรี

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปราจีนบุรี

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในคราวกรีธาทัพจากกรุงศรีอยุธยา 

2105
น้ำตกธารรัตนา ปราจีนบุรี

น้ำตกธารรัตนา ปราจีนบุรี

น้ำตกธารรัตนา มีสภาพเป็นแก่งน้ำไหล ตามหุบเขา ของเทือกเขาใหญ่มีน้ำมากในฤดูฝน  

1491
ทริปของคุณ