ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'คะวะคะมิ'

: 1583kiritappu shitsugen  kiritappu marsh

kiritappu shitsugen kiritappu marsh

kiritappu-shitsugen (kiritappu marsh)

827
ทะเลสาบคุชชะโระ

ทะเลสาบคุชชะโระ

ทะเลสาบคุชชะโระ (Lake Kussharo) ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในอุทยานแห่งชาติอะกัง ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในในด้านของพื้นที่ผิว

716
ทริปของคุณ