ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'ชิระโออิ'

: 2442ทะเลสาบคุตตะระ

ทะเลสาบคุตตะระ

ทะเลสาบคุตตะระ (Kuttara Lake) ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ ธรรมชาติอันน่าดึงดูดด้วยความงามบริสุทธิ์และสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ

1202
พิพิธภัณฑ์โปโรโทโคทัน

พิพิธภัณฑ์โปโรโทโคทัน

พิพิธภัณฑ์โปโรโทโคทัน (The Ainu Museum POROTO KOTAN) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวไอนุ

544
ทริปของคุณ