ทริปใกล้เคียง 'ตรัง'

ช้อปปิ้ง 'ตรัง'

เลือก : อำเภอ
: 1112


อำเภอเมืองตรัง
ขนมเค้กยิ้มธรรมรินทร์

ขนมเค้กยิ้มธรรมรินทร์

ขนมเค้กเมืองตรัง ขนมเค้กมะพร้าวอ่อน

278
ขนมเปี๊ยะยิ้มธรรมรินทร์

ขนมเปี๊ยะยิ้มธรรมรินทร์

มีความหลากหลายของรสชาติ ทั้ง ไส้เผือกหอม , ไส้ถั่วแดง, ไส้ใบเตย, ไส้งาดำ, ไส้ชาเขียวแปะก๊วย และใหม่ล่าสุด ไส้ครีมคัสตาร์ด

202
อำเภอนาโยง
กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี

กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี

กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป 

2897
จารี ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

จารี ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

วิสาหกิจชุมชน ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง ควนสวรรค์ 278@นาหมื่อศรี

310
ทริปของคุณ