ทริปใกล้เคียง 'ตรัง'

ช้อปปิ้ง 'ตรัง'

เลือก : อำเภอ
: 2482


อำเภอกันตัง
ตลาดกันตัง

ตลาดกันตัง

ตลาดสด ผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ เครื่องแกงชนิดต่างๆ ของใช้หลากหลาย ทั้งขายปลีกและขายส่ง

24
อำเภอนาโยง
กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี

กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี

กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป 

2901
จารี ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

จารี ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

วิสาหกิจชุมชน ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง ควนสวรรค์ 278@นาหมื่อศรี

451
ทริปของคุณ