ทริปใกล้เคียง 'ตรัง'

ช้อปปิ้ง 'ตรัง'

เลือก : อำเภอ
: 2199


อำเภอนาโยง
กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี

กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี

กลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป 

2835
จารี ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

จารี ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

วิสาหกิจชุมชน ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง ควนสวรรค์ 278@นาหมื่อศรี

417
ทริปของคุณ