สถานที่ท่องเที่ยว

ปราจีนบุรี

ไทย

views:27651


ทริปใกล้เคียง ปราจีนบุรี

  • สถานีรถไฟปราจีนบุรี

   สถานีรถไฟปราจีนบุรี

   address อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

   สถานีรถไฟปราจีนบุรี เป็นสถานที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใน อ. ต่างๆ ที่อยู่ใน จ.ปราจีนบุรี

   upload image

   views 1716

   Place

   share

  • น้ำตกเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

   น้ำตกเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

   address ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ

   น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำไหลผ่านโขดหินเป็นชั้น ๆ ไม่สูงนักบริเวณรอบ ๆเป็นป่าโปร่ง ก่อนถึงน้ำตกประมาณ 400 เมตร หรือเหนือธารน้ำมีอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์หรืออ่างเขาอีโต้  

   upload image

   views 1960

   Place

   share

  • ศูนย์วัฒนธรรมปราจีนบุรี

   ศูนย์วัฒนธรรมปราจีนบุรี

   address ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมืองปร

   ศูนย์วัฒนธรรมปราจีนบุรี เป็นที่รวบรวมเอกสาร วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ของชาวบ้านในท้องถิ่น

   upload image

   views 3517

   Place

   share

  • ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

   ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

   address ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่าง

   ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ โดยจะเป็นศูนย์การรวบรวม อนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี  

   upload image

   views 3655

   Place

   share

  • วัดแก้วพิจิตร

   วัดแก้วพิจิตร

   address ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี

   วัดแก้วพิจิตร ชมพระอุโบสถ ที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ มีเสาแบบกรีก ด้านนอกหัวเสาเป็นแบบโครินเธียล

   upload image

   views 3820

   Place

   share

  • น้ำตกเหวนรก ปราจีนบุรี

   น้ำตกเหวนรก ปราจีนบุรี

   address เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.เมื

   น้ำตกเหวนรก ปราจีนบุรี น้ำตกแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีความสวยงาม ความสูง 80 เมตร หน้าผาสูงชัน น้ำไหลเชี่ยวแรง

   upload image

   views 2481

   Place

   share

  • น้ำตกห้วยเกษียร

   น้ำตกห้วยเกษียร

   address ต.ดงขึ้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี

   น้ำตกห้วยเกษียร เป็นน้ำตกที่มีบรรยากาศตามธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ และเป็นน้ำตกไม่กี่ที่ของจังหวัดปราจีนบุรี  

   upload image

   views 2012

   Place

   share

  • วัดโบสถ์ ปราจีนบุรี

   วัดโบสถ์ ปราจีนบุรี

   address ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ

   วัดโบสถ์ นมัสการพระพุทธรูปริมน้ำ ภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางประทับนั่ง พระพทุธรูปปางประทับนอน  

   upload image

   views 1881

   Place

   share

  • วัดบางกระเบา

   วัดบางกระเบา

   address ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจ

   วัดบางกระเบา ชมค้างคาวแม่ไก่และทิวทัศน์ ริมน้ำบางปะกง  

   upload image

   views 1647

   Place

   share

  • เมืองโบราณศรีมโหสถ

   เมืองโบราณศรีมโหสถ

   address ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุ

   เมืองโบราณศรีมโหสถ โบราณสถานกลางเมือง ท่องไปในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี  

   upload image

   views 4190

   Place

   share

  • วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

   วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

   address ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีน

   วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ภายในวัดมีต้นโพธิ์ซึ่งเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้นโพธิ์ที่นำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่าสองพันปี  

   upload image

   views 4026

   Place

   share

  • โบราณสถานพานหิน

   โบราณสถานพานหิน

   address ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ. ปรา

   โบราณสถานพานหิน ชมเทวสถานขอมโบราณ สันนิษฐานว่าเป็นเทวาลัยก่อด้วยศิลาแลง ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์

   upload image

   views 3762

   Place

   share

  • อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์

   อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์

   address อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2514

   อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์ เป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จประพาสปราจีนบุรี

   upload image

   views 3727

   Place

   share

  • ร่มเย็นทับลาน

   ร่มเย็นทับลาน

   address 315 ม.4 ต.บุพรหมณ์ อ.นาดี จ.ปร

   แหล่งท่องเที่ยวที่ท่ามกลางธรรมชาติได้ถูกเปิดตัวขึ้น เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ต้องการมาพัก ซึ่งก่อนที่จะถึง ชุมชนวังน้ำเขียวประมาณ 4 กิโลเมตร  

   upload image

   views 1423

   Place

   share

  • อุทยานแห่งชาติทับลาน

   อุทยานแห่งชาติทับลาน

   address ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุร

   อุทยานแห่งชาติทับลาน สวนพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด มีน้ำตกทับลาน อ่างเก็บน้ำ และน้ำตกห้วยใหญ่  

   upload image

   views 3691

   Place

   share

  • เดอะ เวโรน่า ทับลาน

   เดอะ เวโรน่า ทับลาน

   address 251 ม.6 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ป

   เดอะ เวโรน่า ทับลาน ประตูสู่วังน้ำเขียว แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก    

   upload image

   views 1879

   Place

   share

  • ตลาดโรงเกลือ กบินทร์บุรี

   ตลาดโรงเกลือ กบินทร์บุรี

   address หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า

   ตลาดโรงเกลือ กบินทร์บุรี แหล่งรวมเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ อยู่ติดริมถนนสายหลัก   

   upload image

   views 2735

   Place

   share

  • วัดบางแตน

   วัดบางแตน

   address ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจี

   หลวงพ่อคุ้ม วัดบางแตน  นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีปาฏิหาริย์และปรากฎการณ์ที่เล่าขานกันมานานหลายชั่วอายุคน และยังเป็นที่พึ่งทางใจเคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่ปราจีนบุรี ที่ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ความเชื่อในความศักดิ์สิทธ์ของ หลวงพ่อคุ้ม มีหลากหลายเรื่องราวที่มีผู้ประสบกับตัวเอง ได้นำมาบอกเล่ากันจากปากต่อปาก จนกลายเป็นคำร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อคุ้ม ว่าครั้งหนึ่ง มีทหารที่หนีตายมาจากสงครามได้หลบเข้าไปอยู่ในอุโบสถ และอธิษบานขอให้หลวงพ่อคุ้ม ช่วยชีวิตเลยรอดตาย  

   upload image

   views 1103

   Place

   share

  • น้ำตกธารทิพย์ ปราจีนบุรี

   น้ำตกธารทิพย์ ปราจีนบุรี

   address บ้านเนินหินตั้ง ต.หนองแก้ว อ.ป

   น้ำตกธารทิพย์ ปราจีนบุรี เป็นน้ำตกธารน้ำไหลที่มีหินต่างระดับ เป็นแอ่งน้ำลึก นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน  

   upload image

   views 2148

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง