ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'วักกะไน '

: 1725แหลมโซยะ

แหลมโซยะ

แหลมโซยะ "ดินแดนเหนือสุดของแผ่นดินญี่ปุ่น" ได้สร้างอนุสาวรีย์รูปร่างคล้ายปิรามิดสามเหลี่ยมเป็นสัญญลักษณ์แสดงจุดที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่น

510
กำแพงกั้นน้ำ  Wakkanai North Breakwater Dome

กำแพงกั้นน้ำ Wakkanai North Breakwater Dome

กำแพงกั้นน้ำ (Wakkanai North Breakwater Dome)

15
ทริปของคุณ