ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'วักกะไน '

: 2181แหลมโซยะ

แหลมโซยะ

แหลมโซยะ (Cape Sōya) "ดินแดนเหนือสุดของแผ่นดินญี่ปุ่น" ได้สร้างอนุสาวรีย์รูปร่างคล้ายปิรามิดสามเหลี่ยมเป็นสัญญลักษณ์แสดงจุดที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่น

593
กำแพงกั้นน้ำ

กำแพงกั้นน้ำ

กำแพงกั้นน้ำ (Wakkanai North Breakwater Dome) กำแพงกั้นน้ำที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันคลื่นและลมชัดสาดบริเวณท่าเรือ เสาที่เห็นตั้งเรียงรายนั้นมีทั้งหมด 70 ต้น ที่มีความสูง 13 เมตร รองรับหลังคายาว 427 เมตร

90
ทริปของคุณ