ทริปใกล้เคียง 'ระนอง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอกระบุรี'

: 3677น้ำตกชุมแสง

น้ำตกชุมแสง

น้ำตกมากในฤดูฝน ตกกระแทกโขดหินแล้วฟุ้งกระจายเป็นสายรุ้ง

5699
คอคอดกระ

คอคอดกระ

ส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู มองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี ซึ่งแบ่งพรมแดนไทย-พม่าได้อย่างชัดเจน

5280
ศิลาสลักพระปรมาภิไธย

ศิลาสลักพระปรมาภิไธย

หินสลักพระปรมาภิไธย จปร. ของรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจารึกไว้ ครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาส 

4490
ถ้ำพระขยางค์

ถ้ำพระขยางค์

พระขยางค์เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีตํานานเก่าแก่ที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองกระบุรี

4123
น้ำตกบกกราย

น้ำตกบกกราย

น้ำตกบกกราย น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่มีความสูงทั้งหมด 11 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี 

4086
วัดสุวรรณคีรี ปากจั่น

วัดสุวรรณคีรี ปากจั่น

วัดบนเนินเขา ผสมผสานระหว่างวัฒธรมมศิลปะไทย-เมียนมาร์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์จำลองชเวดากอง 

49
ทริปของคุณ