ทริปใกล้เคียง 'นครศรีธรรมราช'

ท่องเที่ยว 'อำเภอฉวาง'

: 1213


น้ำตกสวนอาย

น้ำตกสวนอาย

น้ำตกสวนอาย เป็นน้ำตกที่สวยงามมี 5 ชั้น ชั้นที่สามารถเล่นน้ำได้

1901
สถานีรถไฟคลองจันดี

สถานีรถไฟคลองจันดี

สถานีรถไฟคลองจันดี สถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้     

530
จัดทริปของคุณ