ทริปใกล้เคียง 'นครศรีธรรมราช'

ท่องเที่ยว 'อำเภอช้างกลาง'

: 2367วัดธาตุน้อย วัดจันดี

วัดธาตุน้อย วัดจันดี

วัดธาตุน้อย พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 

2703
น้ำตกสวนขัน

น้ำตกสวนขัน

น้ำตกสวนขัน เป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามเหมาะแก่การเดินป่า ชมธรรมชาติ  

2381
น้ำตกท่าแพ

น้ำตกท่าแพ

น้ำตกที่มีถึง10ชี้นแล้วยังสามารถเล่นน้ำได้ทุกชั้นอีกด้วย  

2462
ทริปของคุณ