ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบางบาล'

: 1580วัดไผ่ล้อม บางบาล

วัดไผ่ล้อม บางบาล

วัดไผ่ล้อม หลวงพ่อเอียด อ.บางบาน จ.พระนครศรีอยุธยา

125
ทริปของคุณ