ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบางบาล'

: 2389วัดไผ่ล้อม บางบาล

วัดไผ่ล้อม บางบาล

หลวงพ่อเอียด (มรณะภาพ แต่สรีระสังขารไม่เน่าเปื่อย) พระพุทธรูป และเจดีย์องค์ใหญ่ และต้นศรีมหาโพธิ์จากลังกา

1053
ทริปของคุณ