ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบางปะหัน'

: 1398วัดไก่

วัดไก่

 วัดไก่ ชมนาฬิกาและตะเกียงโบราณ ให้อาหารลิง

1431
ทริปของคุณ