ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอภาชี'

: 1699วัดหนองบัว อยุธยา

วัดหนองบัว อยุธยา

วัดหนองบัว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

89
วัดตะโก หลวงพ่อรวย

วัดตะโก หลวงพ่อรวย

วัดตะโก หลวงพ่อรวย

81
ทริปของคุณ