ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอลาดบัวหลวง'

: 1775วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา วัดสวยงามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 

716
ทริปของคุณ