ทริปใกล้เคียง 'นครศรีธรรมราช'

ท่องเที่ยว 'อำเภอลานสกา'

: 3530บ้านคีรีวง

บ้านคีรีวง

ชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน  

6306
น้ำตกกะโรม

น้ำตกกะโรม

"หนานดาดฟ้า" ชั้นที่ 7 ของน้ำตก เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด  

4433
กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง

กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง

กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง

1606
ยอดเขาหลวง นครศรีธรรมราช

ยอดเขาหลวง นครศรีธรรมราช

ยอดเขาหลวงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่สวยงาม  

2616
ถ้ำแก้วสุรกานต์

ถ้ำแก้วสุรกานต์

ถ้ำสวยงามแห่งเขาหลวง  

1442
ทริปของคุณ