ทริปใกล้เคียง 'พิษณุโลก'

ท่องเที่ยว 'อำเภอวัดโบสถ์'

: 2673วัดเสนาสน์

วัดเสนาสน์

พระธาตุเจดีย์ สถูปเจดีย์เก่า วิหารหลวงพ่อต่อ แม่ตะเคียนทอง

935
ทริปของคุณ