ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเสนา'

: 2150วัดบางนมโค

วัดบางนมโค

กราบหลวงพ่อปาน "วัดบางนมโค" พระเกจิอยุธยาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ

976
ทริปของคุณ