ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'โอะคุชิริ'

: 2026หิน นาเบ็ตสึรุ

หิน นาเบ็ตสึรุ

หินนาเบ็ตสึรุ (Nabetsuru Rock) เป็นสัญลักษณ์ของเกาะโอคูชิริ ที่ดูสวยงามมากในเวลากลางคืน

568
ทริปของคุณ