เที่ยวแม่แจ่ม-ออบหลวง

5314
เที่ยวแม่แจ่ม-ออบหลวง แม่แจ่ม อำเภอเล็กๆ แหล่งชุมชนเก่าแก่ ริมสายน้ำ เชิงดอยสูงเสียดฟ้า มากมายวัฒนธรรม

แวะเที่ยวไหว้พระ ชมวัดศิลปะล้านนาดั้งเดิม ก่อนตีรถเข้าอุทยานฯออบหลวงวัดพุทธเอ้น ตั้งอยู่เลขที่ 4หมู่ที่ 15 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเดิมว่า วัดศรีสุทธาวาสเอิ้นมงกุฏ มีตำนานเล่าขานกันว่า ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดเวเนยสัตว์ผ่านมาและได้ทรงหยุดพักผ่อนที่ดอนสกานต์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดในปัจจุบัน ได้ทรงตรัสเรียกหาพระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐากให้หาน้ำมาเสวย เสร็จแล้วทรงบ้วนพระโอษฐ์ลง ณ บริเวณที่บ่อน้ำในปัจจุบัน ซึ่งเป็...
ดูเพิ่มเติม
วัดกองกาน คือ เป็นวัดเก่าแก่ อยู่นอกตัวเมืองทางทิศเหนือ ริมน้ำแม่แจ่ม ซึ่งมีสะพานไม้บ้านกองกาน เพิ่งสร้างกลางปี 2557
วัดกองกานเป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารมีพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะล้านนา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ใน อ.แม่แจ่ม  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ำองค์พระกันทุกปี ตัววิหารเป็นไม้เก่าแก่ ที่หน้าบันและปั้นลมเ...
ดูเพิ่มเติม
สะพานไม้บ้านกองกาน เป็น สะพานไม้แขวน ชาวบ้านเรียกกันว่า "ขัวโต๋งเต๋ง" ใช้เดินข้ามลำน้ำแม่แจ่ม สร้างเมือง 1 มิ.ย. 2557
ตั้งอยู่ด้านหลัง วัดกองกาน เพียง 150 เมตร...
ดูเพิ่มเติมหมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก ตั้งอยู่ห่างจากตัวอําเภอแม่แจ่ม ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ตรงบ้านหมู่ที่ 4 ตําบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่บ้านท้องฝาย หรือหมู่บ้านหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจก เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทอผ้าซิ่นตีนจกกันมากแต่ละบ้านจะมีเครื่องทออยู่ใต้ถุนบ้าน ผ้าพื้นเมืองเหล่านี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง เพราะมีความสวยงาม ราคาไม่แพง เหมาะที่จะซื้อไว้เป็นที่ระลึก หรือเป็นของฝาก...
ดูเพิ่มเติม
วัดป่าแดดเป็นวัดขนาดเล็ก สร้างในปี พ.ศ. 2420 ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นเรื่องพุทธประวัติ และชาดกต่างๆ ฝีมือช่างชาวไทยใหญ่เห็นได้จากภาพวิทูรบัณฑิตอยู่ในซุ้มปราสาทแต่งกายอย่างชนชั้นสูงชาวไทยใหญ่ ส่วนหญิงสาวในภาพส่วนใหญ่จะนุ่งซิ่นตีนจกทั้งสิ้น... ดูเพิ่มเติม
วัดยางหลวง จัดเป็นวัดใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งใน อ.แม่แจ่ม ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา ชาวกะเหรี่ยงหรือ ยาง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา และสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 หรือในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และยังมีจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปหน้าซุ้มกิจกูฏ ว่า ได้มีการบูรณะเมื่อ ปี พ.ศ 2407
สิ่งที่่นาสนใจคือกู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ซึ่งตั้งอยู่หลังพระประธานในวิหาร คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสวรรค์ ลักษณะทางสถา...
ดูเพิ่มเติม
บ่อน้ำพุร้อนเทพพนม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง ต.ห่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 120 กม. ภายในบริเวณมีบ่อน้ำพุร้อนมากกว่า 15 บ่อ เป็นชนิดบ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำซึม
 
มีบริการห้องอาบแร่ซึ่งสร้างเป็นหลังแบบเป็นส่วนตัว ค่าใช้บริการ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ค่าเช่าผ้าเช็ดตัว 20 บาท หรือจะนำไปเองก็ได้ และบริการนวดแผนโบราณ เหมาะแก่การพักผ่อนการ พักผ่อนใจเป็นอย่างมาก...
ดูเพิ่มเติม
ลักษณะทั่วไปของออบหลวง คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความน่ากลัวไว้ในจุดเดียวกัน กล่าวคือ เบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผาดังสนั่นแต่รอบ ๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วนาตาปี ยังมีสะพ... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง