10 สุดยอดวัด จ.น่าน ไม่ควรพลาด

879
10 สุดยอดวัด จ.น่าน ไม่ควรพลาด ทัวร์ ไหว้พระ - 10 สุดยอดวัด จ.น่าน
วัดภูมินทร์ ตามคัมภีร์เมืองเหนือ ชื่อแรกเริ่มคือ "วัดพรหมมินทร์" แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนจนกลายเป็น"วัดภูมินทร์" สร้างโดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เป็นวัดที่สร้างพระอุโบสถเป็นทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารนี้นอกจากจะเป็นพระอุโบสถ ยังเป็นพระวิหารและพระเจดีย์ประธานอีกด้วย
อาคารในแนวตะวันออก-ตกเป็นพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต้ เป็นพระอุโบสถ รัฐบาลไทยเคยพิมพ...
ดูเพิ่มเติม
วัดช้างค้ำวรวิหาร หรือชื่อเดิมคือ "วัดหลวงกลางเวียง" (นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่ออย่าง วัดช้างค้ำและวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร) สร้างขึ้นโดยเจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เมื่อปี พ.ศ.1949 ตัววิหารมีขนาดใหญ่ รูปทรง สร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ตรงเชิงบันไดด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลาง ทำเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็ก อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา มีทางขึ้นเป็นประตูเล็ก ... ดูเพิ่มเติม
วัดหัวข่วง เป็นวัดเก่าอายุราวๆ400ปี  อยู่ในย่านจตุรัสใจกลางเมืองน่าน ใกล้กับหอคำซึ่งเป็นตำหนักของเจ้าผู้ครองนครน่าน  ตัวพระวิหารตรงบันหน้าทำจากไม้จำหลัก มีการประดับตกแต่งในรูปแบบศิลปะล้านนา โดยที่คำว่าหัวข่วง หมายถึงลานกว้าง ถ้าแปลความหมายจากชื่อวักก็จะได้ว่า "วัดที่อยู่หน้าลานกว้าง"
ประวัติการสร้าง ไม่พบหลักฐานที่แน่นอน แต่มีการปฏิสังขรณ์ปี พ.ศ. 2454 โดยเจ้าอนันตวร ฤทธิเดช เจ้าผู้ค...
ดูเพิ่มเติม
วัดมิ่งเมือง เป็นที่ตั้งเสาหลักเมืองน่าน บริเวณศาลหลักเมืองและโบสถ์ของวัดมีงานปูนปั้นอันวิจิตรสีขาวพราวตา คล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย ฝีมือช่างเสาร์แก้ว เลาดี ชาวบ้านมิ่งเมือง ที่รังสรรค์งานด้วยความตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ก่อนงานปูนปั้นวัดร่องขุ่น โดยปั้นมือทีละชิ้น ไม่มีการหล่อพิมพ์ และปัจจุบันก็ยังคงปั้นแต่งเติมอยู่เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด
    &nb...
ดูเพิ่มเติม
วัดกู่คำ เป็นวัดศิลปะพม่าในตัวเมืองน่านที่น่าชมอีกวัดหนึ่ง ภายในโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี งานไม้แกะสลัก และโลหะฉลุอย่างสวยงาม ส่วนพระประธานเป็นศิลปะน่านที่คล้ายกับศิลปะพม่า
คหบดีชาวไทใหญ่ชื่อพม่าคำปุก กับภริยาชาวเมืองน่าน เป็นเจ้าภาพการบูรณะวัดและสร้างพระประธานเมื่อปี พ.ศ. 2464 งานศิลปกรรมจึงมีรูปแบบพม่าสมัยมัณฑะเลย์ ลายประดับเพดาน เป็นลายรูปวงกลมบนเพดานโบสถ์ที่เรียกว่าดาวเพดานซึ่งเป็นสัญล...
ดูเพิ่มเติม
วัดพญาภู วัดอายุกว่า 600 ปี ร่วมสมัยกับสุโขทัย ศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบพื้นบ้านซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเจ้านครน่านกับกรุงเทพฯ และพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งเป็นหลักฐานถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างน่านกับสุโขทัย ที่วิหารยังมีคันทวยที่นำมาจากวิหารหลังเดิม ซึ่งช่างชาวบ้านแกะสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ ลวดลายดูแปลกตาชวนชมให้เดินดูอย่างเพลิดเพลิน 
สิ่งที่น่าสนใจ
- บานประตูยักษ์ บนบานประตู...
ดูเพิ่มเติม
วัดศรีพันต้น หากมาตามทางหลวงหมายเลข 101 เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองน่านจะเห็นวัดเด่นเป็นสง่าด้วยเครื่องประดับปูนปั้นสีทองอร่าม สันหลังคาเป็นสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกครองราชย์ครบ 50 ปี บันไดทางขึ้นโบสถ์ทั้งสองฝั่งทำเป็นรูปพญานาคเจ็ดเศียรดูอลังการ แต่ยังมีสิ่งที่น่าชมอีกคือ เรือแข่งที่ยาวที่สุดใน จ.น่าน และจิตรกรรมประวัติศาตร์น่านที่สื่อความให้เข้าใจได้ง่าย
สิ่งที่น่าสนใจ
เรือแข่ง เรือ "เลิศเกียรติศักดิ์" หรือ ...
ดูเพิ่มเติม
วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ.2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน
จากวัดพระธาตุเข...
ดูเพิ่มเติม
วัดพญาวัด เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน สถูปเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี มีลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด จังหวัดลำพูน เป็นทรงซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 ชั้น แต่ละชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยดังพบที่สถูปเจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัย ยอดซุ้มก่ออิฐวงโค้งเป็นรูปแบบการก่อสร้างสม... ดูเพิ่มเติม
วัดสวนตาล อยู่ที่ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อายุโดยรวมราว 600ปี อดีตตั้งอยู่ใกล้สวนตาลจึงได้ชื่อว่า"วัดสวนตาล" สร้างขึ้นในสมัยพระนางปทุมมาวดี เมื่อ พ.ศ.1770 เจดีย์มีสัณฐานงดงาม ชั้นล่างมีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ จากภาพถ่ายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รูปเจดีย์วัดสวนตาลก่อนการบูรณะในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ (ตรงกับรัชกาลที่ 5) เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมองค์พระเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สะท้อนใ... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง