ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'คุชิโระ ชิ'

: 521ทะเลสาบอะกัง

ทะเลสาบอะกัง

ทะเลสาบอะกัง (Lake Akan)  แอ่งทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอะกัง

645
ทริปของคุณ