ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'คุชิโระ ชิ'

: 68ทะเลสาบอะกัง  Lake Akan

ทะเลสาบอะกัง Lake Akan

ทะเลสาบอะกัง (Lake Akan)  แอ่งทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอะกัง

549
หมู่บ้านชาวไอนุ Lake Akan Ainu Kotan

หมู่บ้านชาวไอนุ Lake Akan Ainu Kotan

หมู่บ้านชาวไอนุ Lake Akan Ainu Kotan

21
สะพานนุซามัย Nusamai Bridge

สะพานนุซามัย Nusamai Bridge

สะพานนุซามัย Nusamai Bridge

18
Akan Sightseeing Cruise

Akan Sightseeing Cruise

Akan Sightseeing Cruise

17
พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ Abashiri Prison Museum

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ Abashiri Prison Museum

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ Abashiri Prison Museum

16
Kushiro City Red crowned Crane Natural Park

Kushiro City Red crowned Crane Natural Park

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนญี่ปุ่นทังโจะ (Kushiro City Red-crowned Crane Natural Park)

14
ท่าเรือประมง  Kushiro Fisherman s Wharf MOO

ท่าเรือประมง Kushiro Fisherman s Wharf MOO

ท่าเรือประมง (Kushiro Fisherman's Wharf MOO) 

14
ทริปของคุณ